Hlavní obsah

zákon

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (právní norma) зако́нdodržovat zákonyсоблюда́ть зако́ныporušení zákonaнаруше́ние зако́новsbírka zákonůсвод зако́новvetovat zákonналожи́ть ве́то на зако́н
  2. (vědecký princip) зако́н(mechaniky, relativity ap.) при́нцип, те́зисekon. zákon nabídky a poptávkyзако́ны спро́са и предложе́нияfyz. zákon zachování energieзако́н сохране́ния эне́ргииfyz. Archimédův zákonзако́н Архиме́да
  3. (ustálená norma) зако́нzákon džungleзако́н джу́нглейnepsaný zákonнепи́санный зако́нboží zákonyзако́н Бо́жий
  4. (umělecké tvorby ap.) зако́н, пра́вило
  5. (Bible) заве́тStarý/Nový zákonВе́тхий/Но́вый Заве́т

Vyskytuje se v

čtení: práv. první čtení zákonaпе́рвое чте́ние зако́на

gravitační: gravitační zákonзако́н всеми́рного тяготе́ния

interrupční: interrupční zákonзако́н об або́ртах

litera: litera zákonaбу́ква зако́на

mez: práv. v mezích zákonaв ра́мках зако́на

návrh: návrh zákonaпрое́кт зако́на, законопрое́кт

negace: filoz. zákon negace negaceзако́н отрица́ния отрица́ния

nepsaný: nepsaný zákonнепи́саный зако́н

novela: novela zákonaнове́лла зако́на

nový: círk. Nový zákonНо́вый Заве́т

poptávka: zákon nabídky a poptávkyзако́н предложе́ния и спро́са

předloha: předloha zákonaзаконопрое́кт

příroda: zákony přírodyзако́ны приро́ды

sbírka: Sbírka zákonůСвод зако́нов

starý: Starý zákonВе́тхий Заве́т

znění: znění zákonaбу́ква зако́на

ctít: ctít zákonyсоблюда́ть зако́ны

dodržovat: dodržovat zákonyсоблюда́ть зако́ны

hledat: hledat mezery v zákoněиска́ть лазе́йки в зако́не

nedodržování: nedodržování zákonůнесоблюде́ние зако́нов

novelizace: práv. novelizace zákonaвнесе́ние дополне́ний в зако́н

obejít: obejít zákon/zákazобойти́ зако́н/запре́т

odhlasovat: odhlasovat návrh zákonaпроголосова́ть зако́нное предложе́ние

platit: Zákon platí pro všechny.Зако́н каса́ется всех/обяза́телен для всех.

porušení: porušení zákonaнаруше́ние зако́на, преступле́ние

postavit: postavit koho mimo zákonобъяви́ть вне зако́на

projít: Nový zákon neprošel.Но́вый зако́н не прошёл.

přepracovat: přepracovat zákonперерабо́тать зако́н

přestat: Zákon přestal platit.Зако́н утра́тил си́лу.

schválení: schválení zákonaприня́тие зако́на

soulad: v souladu se zákonemв соотве́тствии со зако́ном

text: text smlouvy/zákonaтекст догово́ра/зако́на

vejít: Zákon vešel v platnost.Зако́н вошёл в си́лу.

znění: dřívější znění zákonaпре́жняя реда́кция зако́на

jméno: jménem zákonaи́менем зако́на

povýšit: povýšit co na zákonвозвести́ что в зако́н

rámec: jednat v rámci zákonaде́йствовать в ра́мках зако́на

zatýkat: Jménem zákona vás zatýkám.И́менем зако́на аресту́ю вас.

ве́то: наложи́ть ве́то на зако́нvetovat zákon

джу́нгли: зако́н джу́нглейzákon džungle

зако́н: непи́саные зако́ныnepsané zákony

отрица́ние: зако́н отрица́ния отрица́нияzákon negace negace

попра́вка: попра́вка к зако́нуpozměňovací návrh (zákona)

притяже́ние: зако́н земно́го притяже́нияzákon zemské gravitace

вне: объя́вить вне зако́наpostavit mimo zákon

есть: Зако́н есть зако́н.Zákon je zákon.

зако́н: соблюда́ть зако́ныdodržovat zákony

зако́н: свод зако́новzákoník, sbírka zákonů

зако́н: по зако́нуpodle zákona

зако́нно: зако́нно и́збранныйzvolený podle zákona

обойти́: обойти́ зако́нobejít zákon

преступи́ть: преступи́ть зако́нpřekročit zákon

ра́мка: де́йствовать в ра́мках зако́наjednat v mezích zákona

си́ла: Зако́н вступи́л в си́лу.Zákon vstoupil v platnost.