Hlavní obsah

zákon

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (právní norma) зако́нdodržovat zákonyсоблюда́ть зако́ныporušení zákonaнаруше́ние зако́новsbírka zákonůсвод зако́новvetovat zákonналожи́ть ве́то на зако́н
  2. (vědecký princip) зако́н(mechaniky, relativity ap.) при́нцип, те́зисekon. zákon nabídky a poptávkyзако́ны спро́са и предложе́нияfyz. zákon zachování energieзако́н сохране́ния эне́ргииfyz. Archimédův zákonзако́н Архиме́да
  3. (ustálená norma) зако́нzákon džungleзако́н джу́нглейnepsaný zákonнепи́санный зако́нboží zákonyзако́н Бо́жий
  4. (umělecké tvorby ap.) зако́н, пра́вило

Vyskytuje se v

čtení: пе́рвое чте́ние зако́наpráv. první čtení zákona

gravitační: зако́н всеми́рного тяготе́нияgravitační zákon

interrupční: зако́н об або́ртахinterrupční zákon

litera: бу́ква зако́наlitera zákona

mez: в ра́мках зако́наpráv. v mezích zákona

návrh: прое́кт зако́на, законопрое́ктnávrh zákona

negace: зако́н отрица́ния отрица́нияfiloz. zákon negace negace

nepsaný: непи́саный зако́нnepsaný zákon

novela: нове́лла зако́наnovela zákona

nový: Но́вый Заве́тcírk. Nový zákon

poptávka: зако́н предложе́ния и спро́саzákon nabídky a poptávky

předloha: законопрое́ктpředloha zákona

příroda: зако́ны приро́дыzákony přírody

sbírka: Свод зако́новSbírka zákonů

starý: Ве́тхий Заве́тStarý zákon

znění: бу́ква зако́наznění zákona

ctít: соблюда́ть зако́ныctít zákony

dodržovat: соблюда́ть зако́ныdodržovat zákony

hledat: иска́ть лазе́йки в зако́неhledat mezery v zákoně

nedodržování: несоблюде́ние зако́новnedodržování zákonů

novelizace: внесе́ние дополне́ний в зако́нpráv. novelizace zákona

obejít: обойти́ зако́н/запре́тobejít zákon/zákaz

odhlasovat: проголосова́ть зако́нное предложе́ниеodhlasovat návrh zákona

platit: Зако́н каса́ется всех/обяза́телен для всех.Zákon platí pro všechny.

porušení: наруше́ние зако́на, преступле́ниеporušení zákona

postavit: объяви́ть вне зако́наpostavit koho mimo zákon

projít: Но́вый зако́н не прошёл.Nový zákon neprošel.

přepracovat: перерабо́тать зако́нpřepracovat zákon

přestat: Зако́н утра́тил си́лу.Zákon přestal platit.

soulad: в соотве́тствии со зако́номv souladu se zákonem

text: текст догово́ра/зако́наtext smlouvy/zákona

vejít: Зако́н вошёл в си́лу.Zákon vešel v platnost.

jméno: и́менем зако́наjménem zákona

povýšit: возвести́ что в зако́нpovýšit co na zákon

rámec: де́йствовать в ра́мках зако́наjednat v rámci zákona

zatýkat: И́менем зако́на аресту́ю вас.Jménem zákona vás zatýkám.

ве́то: наложи́ть ве́то на зако́нvetovat zákon

джу́нгли: зако́н джу́нглейzákon džungle

зако́н: непи́саные зако́ныnepsané zákony

отрица́ние: зако́н отрица́ния отрица́нияzákon negace negace jeden ze základních zákonů dialektiky

попра́вка: попра́вка к зако́нуpozměňovací návrh (zákona)

притяже́ние: зако́н земно́го притяже́нияzákon zemské gravitace

вне: объя́вить вне зако́наpostavit mimo zákon

есть: Зако́н есть зако́н.Zákon je zákon.

зако́нно: зако́нно и́збранныйzvolený podle zákona

обойти́: обойти́ зако́нobejít zákon

преступи́ть: преступи́ть зако́нpřekročit zákon

ра́мка: де́йствовать в ра́мках зако́наjednat v mezích zákona

си́ла: Зако́н вступи́л в си́лу.Zákon vstoupil v platnost., Zákon nabyl účinnosti.

zákon: свод зако́новsbírka zákonů