Hlavní obsah

poptávka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (sháňka) спрос на что
  2. (zájem spotřebitele) спрос, тре́бование кого/чегоsnížená poptávkaпони́женный спросuspokojit poptávkuудовлетвори́ть спросzákon nabídky a poptávkyзако́н предложе́ния и спро́са

Vyskytuje se v

zákon: зако́ны спро́са и предложе́нияekon. zákon nabídky a poptávky

orientovat se: ориенти́роваться на спросorientovat se na poptávku

podnítit: стимули́ровать спросpodnítit poptávku

převýšit: превы́сить спросpřevýšit poptávku

совоку́пный: совоку́пный спросúhrnná poptávka

poptávka: зако́н предложе́ния и спро́саzákon nabídky a poptávky