Hlavní obsah

зако́н

Podstatné jméno, rod mužský

  1. zákon, řád, zákonitost fyzikální ap.
  2. zákon, právní norma, ustanoveníсоблюда́ть зако́ныdodržovat zákonyсвод зако́новzákoník, sbírka zákonůпо зако́нуpodle zákonaнепи́саные зако́ныnepsané zákony

Podstatné jméno, rod mužský

  1. сло́во чьё зако́н для кого čí přání je komu rozkazem
  2. вне зако́на кто form., práv.mimo zákon

Vyskytuje se v

вне: mimo zákonвне зако́на

вор: boss, kmotrвор в зако́не

зако́н: čí přání je komu rozkazemсло́во чьё зако́н для кого

по́длость: jako naschvál, zákon schválnostiпо зако́ну по́длости

ве́то: vetovat zákonналожи́ть ве́то на зако́н

джу́нгли: zákon džungle зако́н джу́нглей

основно́й: Ústava Основно́й зако́н

отрица́ние: zákon negace negace jeden ze základních zákonů dialektikyзако́н отрица́ния отрица́ния

попра́вка: pozměňovací návrh (zákona) попра́вка к зако́ну

притяже́ние: zákon zemské gravitaceзако́н земно́го притяже́ния

есть: Zákon je zákon.Зако́н есть зако́н.

обойти́: obejít zákonобойти́ зако́н

преступи́ть: překročit zákonпреступи́ть зако́н

ра́мка: jednat v mezích zákonaде́йствовать в ра́мках зако́на

си́ла: Zákon vstoupil v platnost., Zákon nabyl účinnosti.Зако́н вступи́л в си́лу.

čtení: práv. první čtení zákonaпе́рвое чте́ние зако́на

dědic: zákonný dědicнасле́дник по зако́ну

gravitační: gravitační zákonзако́н всеми́рного тяготе́ния

interrupční: interrupční zákonзако́н об або́ртах

litera: litera zákonaбу́ква зако́на

mez: práv. v mezích zákonaв ра́мках зако́на

návrh: návrh zákonaпрое́кт зако́на, законопрое́кт

negace: filoz. zákon negace negaceзако́н отрица́ния отрица́ния

nepsaný: nepsaný zákonнепи́саный зако́н

novela: novela zákonaнове́лла зако́на

poptávka: zákon nabídky a poptávkyзако́н предложе́ния и спро́са

příroda: zákony přírodyзако́ны приро́ды

sbírka: Sbírka zákonůСвод зако́нов

zákon: sbírka zákonůсвод зако́нов

zákoník: zákoník práceко́декс зако́нов о труде́

znění: znění zákonaбу́ква зако́на

ctít: ctít zákonyсоблюда́ть зако́ны

dodržovat: dodržovat zákonyсоблюда́ть зако́ны

hledat: hledat mezery v zákoněиска́ть лазе́йки в зако́не

nedodržování: nedodržování zákonůнесоблюде́ние зако́нов

novelizace: práv. novelizace zákonaвнесе́ние дополне́ний в зако́н

obejít: obejít zákon/zákazобойти́ зако́н/запре́т

platit: Zákon platí pro všechny.Зако́н каса́ется всех/обяза́телен для всех.

porušení: porušení zákonaнаруше́ние зако́на, преступле́ние

postavit: postavit koho mimo zákonобъяви́ть вне зако́на

projít: Nový zákon neprošel.Но́вый зако́н не прошёл.

přepracovat: přepracovat zákonперерабо́тать зако́н

přestat: Zákon přestal platit.Зако́н утра́тил си́лу.

soulad: v souladu se zákonemв соотве́тствии со зако́ном

text: text smlouvy/zákonaтекст догово́ра/зако́на

vejít: Zákon vešel v platnost.Зако́н вошёл в си́лу.

jméno: jménem zákonaи́менем зако́на

paragraf: Na to jsou paragrafy.Э́то предусмо́трено зако́ном., На э́то есть зако́ны.

povýšit: povýšit co na zákonвозвести́ что в зако́н

rámec: jednat v rámci zákonaде́йствовать в ра́мках зако́на

zatýkat: Jménem zákona vás zatýkám.И́менем зако́на аресту́ю вас.

бутербро́д: zákon schválnostiзако́н бутербро́да