Hlavní obsah

návrh

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ke schválení ap.) прое́кт, предложе́ниеvypracovat návrhразрабо́тать прое́ктnávrh zákonaпрое́кт зако́на, законопрое́ктzlepšovací návrhрационализа́торское предложе́ние
  2. (koncept) конце́пт, намёткаnávrh smlouvyпрое́кт контра́ктаnávrh usneseníпрое́кт резолю́ции
  3. (plánek) прое́кт, проспе́кт
  4. (rozvržení situace) план
  5. (nabídka) предложе́ние

Vyskytuje se v

pozměňovací: práv. pozměňovací návrhпопра́вка

dělat: dělat komu návrhyде́лать кому ава́нсы, заи́грывать с кем

hlasovat: hlasovat pro návrh/proti návrhuголосова́ть за предложе́ние/про́тив предложе́ния

odhlasovat: odhlasovat návrh zákonaпроголосова́ть зако́нное предложе́ние

podání: podání návrhuвнесе́ние предложе́ния

podpořit: podpořit návrhподдержа́ть предложе́ние

stáhnout: stáhnout žalobu/návrhотозва́ть иск/предложе́ние

vyznamenání: návrh na vyznamenání kohoпредставле́ние к награжде́нию кого

zlepšovací: zlepšovací návrhрационализа́торское предложе́ние

попра́вка: попра́вка к зако́нуpozměňovací návrh (zákona)

внесе́ние: внесе́ние предложе́нияpodání návrhu

рационализа́торский: рационализа́торское предложе́ниеzlepšovací návrh