Hlavní obsah

предложе́ние

Podstatné jméno, rod střední

  • ling.větaпросто́е предложе́ниеvěta jednoducháсло́жное предложе́ниеsouvětí

Vyskytuje se v

гла́вный: гла́вные чле́ны предложе́нияzákladní větné členy

одноро́дный: одноро́дные чле́ны предложе́нияněkolikanásobný větný člen, větné členy plnící stejnou funkci

повествова́тельный: повествова́тельное предложе́ниеvěta oznamovací

безли́чный: безли́чное предложе́ниеbezpodmětná věta

отрица́тельный: отрица́тельное предложе́ниеzáporná věta, věta se záporem

предложе́ние: сде́лать предложе́ние комуpožádat o ruku koho

прида́точный: прида́точное предложе́ниеvěta vedlejší

распространи́ть: распространи́ть предложе́ниеrozvinout větu

внесе́ние: внесе́ние предложе́нияpodání návrhu

рационализа́торский: рационализа́торское предложе́ниеzlepšovací návrh

второстепе́нный: второстепе́нные чле́ны предложе́нияrozvíjející větné členy