Hlavní obsah

второстепе́нный

Přídavné jméno-ая, -ое; -е́нен, -е́нна

  1. второстепе́нные чле́ны предложе́ния ling.rozvíjející větné členy

Vyskytuje se v

доро́га: второстепе́нная доро́гаvedlejší silnice

přízvuk: гла́вное/второстепе́нное ударе́ниеhlavní/vedlejší přízvuk

silnice: гла́вная/второстепе́нная доро́гаhlavní/vedlejší silnice

vedlejší: второстепе́нная доро́гаdopr. vedlejší silnice

komunikace: гла́вная/второстепе́нная доро́гаhlavní/vedlejší komunikace

podřadný: игра́ть второстепе́нную рольhrát podřadnou úlohu

второстепе́нный: второстепе́нные чле́ны предложе́нияrozvíjející větné členy