Hlavní obsah

vedlejší

Přídavné jméno

  1. (sousední) сосе́дний, сме́жныйgeom. vedlejší úhlyсме́жные углы́
  2. (vedle něčeho hlavního) побо́чный, второстепе́нный, втори́чныйvedlejší účinek lékuпобо́чное (воз)де́йствие лека́рстваling. vedlejší větaприда́точное предложе́ниеekon. vedlejší příjemпобо́чный дохо́дmít vedlejší zaměstnáníрабо́тать по совмести́тельствуdopr. vedlejší silniceвторостепе́нная доро́гаpřen. hrát vedlejší úlohuбыть на вторы́х роля́х
  3. (nedůležitý, bezvýznamný) второстепе́нный(nepříjemnost ap.) ма́ленький, ничто́жный

Vyskytuje se v

kolej: vedlejší kolejзапа́сный путь

příjem: vedlejší příjemпобо́чный дохо́д

přízvuk: hlavní/vedlejší přízvukгла́вное/второстепе́нное ударе́ние

silnice: hlavní/vedlejší silniceгла́вная/второстепе́нная доро́га

komunikace: hlavní/vedlejší komunikaceгла́вная/второстепе́нная доро́га

lék: vedlejší účinek lékuпобо́чное де́йствие лека́рства

nežádoucí: nežádoucí (vedlejší) účinkyнежела́тельные (побо́чные) эффе́кты

role: vedlejší roleроль второ́го пла́на

účinek: vedlejší účinek (léků)побо́чное де́йствие (лека́рства)

vchod: hlavní/vedlejší/zadní vchodпара́дный/боково́й/за́дний вход

výdělek: vedlejší výdělekпобо́чный за́работок

odsunout: odsunout koho/co na vedlejší kolejотодви́нуть кого/что на за́дний план

pracovat: pracovat na vedlejší pracovní poměrсовмеща́ть

zaměstnání: mít vedlejší zaměstnáníрабо́тать по совмести́тельству

доро́га: vedlejší silniceвторостепе́нная доро́га

прида́точный: věta vedlejší прида́точное предложе́ние

эпизо́д: ve vedlejších rolích, dále hrají ...в эпизо́дах

боково́й: vedlejší pokojбокова́я ко́мната

второ́й: ve vedlejších rolíchна вторы́х роля́х

побо́чный: vedlejší účinek lékuпобо́чное де́йствие лека́рства

отодви́нуть: odsunout na vedlejší kolejотодви́нуть на за́дний план

vedlejší: geom. vedlejší úhlyсме́жные углы́