Hlavní obsah

vedlejší

Přídavné jméno

  1. (sousední) сосе́дний, сме́жныйgeom. vedlejší úhlyсме́жные углы́
  2. (vedle něčeho hlavního) побо́чный, второстепе́нный, втори́чныйvedlejší účinek lékuпобо́чное (воз)де́йствие лека́рстваling. vedlejší větaприда́точное предложе́ниеekon. vedlejší příjemпобо́чный дохо́дmít vedlejší zaměstnáníрабо́тать по совмести́тельствуdopr. vedlejší silniceвторостепе́нная доро́гаpřen. hrát vedlejší úlohuбыть на вторы́х роля́х
  3. (nedůležitý, bezvýznamný) второстепе́нный(nepříjemnost ap.) ма́ленький, ничто́жный

Vyskytuje se v

kolej: vedlejší kolejзапа́сный путь

příjem: vedlejší příjemпобо́чный дохо́д

přízvuk: hlavní/vedlejší přízvukгла́вное/второстепе́нное ударе́ние

silnice: hlavní/vedlejší silniceгла́вная/второстепе́нная доро́га

komunikace: hlavní/vedlejší komunikaceгла́вная/второстепе́нная доро́га

lék: vedlejší účinek lékuпобо́чное де́йствие лека́рства

nežádoucí: nežádoucí (vedlejší) účinkyнежела́тельные (побо́чные) эффе́кты

role: vedlejší roleроль второ́го пла́на

účinek: vedlejší účinek (léků)побо́чное де́йствие (лека́рства)

vchod: hlavní/vedlejší/zadní vchodпара́дный/боково́й/за́дний вход

výdělek: vedlejší výdělekпобо́чный за́работок

kolej: odsunout na vedlejší kolejотодви́нуть на второ́й план

odsunout: odsunout koho/co na vedlejší kolejотодви́нуть кого/что на за́дний план

pracovat: pracovat na vedlejší pracovní poměrсовмеща́ть

zaměstnání: mít vedlejší zaměstnáníрабо́тать по совмести́тельству

доро́га: второстепе́нная доро́гаvedlejší silnice

прида́точный: прида́точное предложе́ниеvěta vedlejší

эпизо́д: в эпизо́дахve vedlejších rolích, dále hrají ...

боково́й: бокова́я ко́мнатаvedlejší pokoj

второ́й: на вторы́х роля́хve vedlejších rolích

побо́чный: побо́чное де́йствие лека́рстваvedlejší účinek léku

отодви́нуть: отодви́нуть на за́дний планodsunout na vedlejší kolej