Hlavní obsah

ústřední

Přídavné jméno

  1. (vycházející z ústředí) генера́льный, гла́вный, центра́льныйústřední evidenceцентра́льный учётústřední topeníцентра́льное отопле́ние
  2. (soustředěný v centru) центра́льныйústřední hřbitovцентра́льное кла́дбище
  3. (ve středu zájmu) центра́льный, основно́й, гла́вныйústřední myšlenkaцентра́льная мысльústřední postava hryгла́вное лицо́ пье́сы

Vyskytuje se v

topení: ústřední/etážové topeníцентра́льное/эта́жное отопле́ние

knihovna: ústřední/veřejná knihovnaцентра́льная/публи́чная библиоте́ка

отопле́ние: центра́льное отопле́ниеústřední topení

центра́льный: центра́льное отопле́ниеústřední topení