Hlavní obsah

hlavní

Přídavné jméno

  • гла́вный, основно́й(postava ap.) центра́льныйhlavní titulekша́пкаHlavní je...Са́мое гла́вное...klást hlavní důraz na coосо́бенно подчёркивать чтоv hlavních rysechв о́бщих черта́хhlavní městoстоли́цаhlavní nádražíцентра́льный вокза́лhlavní chod/jídloвторо́е (блю́до)hlavní postava románu ap.(гла́вный) геро́йhlavní věc jádro problémuсуть

Vyskytuje se v

stan: hlavní stanvelitelský ста́вка (главнокома́ндующего), штаб-кварти́ра

jídlo: hlavní jídloосновно́е/второ́е блю́до

město: hlavní městoстоли́ца

nádraží: hlavní nádražíгла́вный вокза́л

přízvuk: hlavní/vedlejší přízvukгла́вное/второстепе́нное ударе́ние

rozhodčí: hlavní rozhodčíгла́вный арби́тр

rys: v hrubých/hlavních rysechв о́бщих/гла́вных черта́х

silnice: hlavní/vedlejší silniceгла́вная/второстепе́нная доро́га

tah: hlavní tahгла́вная доро́га, магистра́ль

zeď: nosná/hlavní/opěrná zeďнесу́щая/капита́льная/опо́рная стена́

bod: hlavní bod jednáníосновно́й пункт перегово́ров

hlavně: Hlavně, že jsi přišel.Гла́вное, что ты здесь.

hrát: hrát hlavní roliисполня́ть гла́вную роль

chod: hlavní chodгоря́чее блюдо́

komunikace: hlavní/vedlejší komunikaceгла́вная/второстепе́нная доро́га

mít: mít hlavní slovo/penízeиме́ть гла́вное сло́во/де́ньги

paluba: hlavní palubaгла́вная па́луба

přenést: přenést hlavní městoперенести́ столи́цу

role: hlavní roleгла́вная роль

vchod: hlavní/vedlejší/zadní vchodпара́дный/боково́й/за́дний вход

výhra: hlavní výhraгла́вный вы́игрыш

žalobce: hlavní/státní/veřejný žalobceгла́вный/госуда́рственный/обще́ственный обвини́тель

второ́е: Что зака́жете на второ́е?Co si dáte jako hlavní jídlo?

основно́й: основна́я цельhlavní cíl

роль: в роля́хv hlavních rolích filmu, hrají

сезо́н: высо́кий сезо́нhlavní sezóna

столи́ца: Москва́ столи́ца Росси́и.Moskva je hlavním městem Ruska.

столи́чный: столи́чные жи́телиobyvatelé hlavního města

центра́льный: центра́льный вокза́лhlavní nádraží

центра́льный: центра́льная библиоте́каhlavní knihovna

скри́пка: игра́ть пе́рвую скри́пкуhrát první housle, přen. mít hlavní slovo