Hlavní obsah

podstatný

Vyskytuje se v

pomnožný: podstatné jméno pomnožnéсуществи́тельное плюра́лия та́нтум, pluralium tantum

hromadný: ling. podstatné jméno hromadnéсобира́тельное и́мя

jméno: podstatná/přídavná jménaимена́ существи́тельные/прилага́тельные

obecný: ling. obecné podstatné jménoнарица́тельное и́мя существи́тельное

životný: životná podstatná jménaодушевлённые имена́ существи́тельные

и́мя: и́мя существи́тельноеpodstatné jméno, substantivum

разли́чие: суще́ственное разли́чиеpodstatný rozdíl, závažná odlišnost

существи́тельное: одушевлённые/неодушевлённые существи́тельныеživotná/neživotná podstatná jména

эконо́мия: эконо́мия на спи́чкахnepodstatná úspora