Hlavní obsah

существи́тельное, и́мя существи́тельное

Podstatné jméno, rod střední-ого

  • podstatné jméno, substantivumодушевлённые/неодушевлённые существи́тельныеživotná/neživotná podstatná jména

Vyskytuje se v

конкре́тный: konkrétní podstatná jména, konkrétaконкре́тные имена́ существи́тельные

отвлечённый: podstatná jména abstraktníотвлечённые имена́ существи́тельные

собира́тельный: podstatná jména hromadnáсобира́тельные существи́тельные

и́мя: podstatné jméno, substantivumи́мя существи́тельное

существи́тельное: životná/neživotná podstatná jménaодушевлённые/неодушевлённые существи́тельные

jméno: podstatná/přídavná jménaимена́ существи́тельные/прилага́тельные

obecný: ling. obecné podstatné jménoнарица́тельное и́мя существи́тельное

podstatný: ling. podstatné jméno(и́мя) существи́тельное

životný: životná podstatná jménaодушевлённые имена́ существи́тельные

веще́ственный: látková podstatná jménaвеще́ственные имена́ существи́тельные