Hlavní obsah

závažný

Vyskytuje se v

argument: pádný/vratký/závažný argumentве́ский/зы́бкий/весо́мый аргуме́нт

разли́чие: podstatný rozdíl, závažná odlišnostсуще́ственное разли́чие

závažný: závažný nedostatekва́жный недоста́ток