Hlavní obsah

důležitý

Vyskytuje se v

životně: med. životně důležité orgányжи́зненно ва́жные о́рганы

zvítězit: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.Не (ва́жно) победи́ть, а приня́ть уча́стие.

ва́жный: жи́зненно ва́жныйživotně důležitý

рука́: сре́дней руки́průměrný, druhořadý, nedůležitý, nevýznamný

бо́лее: бо́лее ва́жноdůležitější

ва́жно: Э́то о́чень ва́жно.Je to velmi důležité.

ва́жный: ва́жное сообще́ниеdůležitá zpráva

затро́нуть: затро́нуть ва́жный вопро́сnaťuknout důležitou otázku

значи́тельный: значи́тельные собы́тияdůležité události

значи́тельный: Он челове́к значи́тельный.Je to důležitý člověk.

кра́йне: Э́то кра́йне ва́жно.Je to mimořádně důležité.

кру́пный: кру́пный разгово́рdůležitý rozhovor

серьёзный: серьёзный разгово́рdůležitý rozhovor

вы́есть: что вы́еденного яйца́ не сто́итco nestojí za zlámanou grešli, není to důležité, nemá to význam

слон: слона́-то и не приме́титьto nejdůležitější komu unikne, toho nejdůležitějšího si nevšimnout