Hlavní obsah

důležitý

Vyskytuje se v

životně: med. životně důležité orgányжи́зненно ва́жные о́рганы

zvítězit: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.Не (ва́жно) победи́ть, а приня́ть уча́стие.

ва́жный: životně důležitýжи́зненно ва́жный

рука́: průměrný, druhořadý, nedůležitý, nevýznamnýсре́дней руки́

бо́лее: důležitějšíбо́лее ва́жно

ва́жно: Je to velmi důležité.Э́то о́чень ва́жно.

жи́зненно: životně důležitýжи́зненно ва́жный

затро́нуть: naťuknout důležitou otázkuзатро́нуть ва́жный вопро́с

значи́тельный: důležité událostiзначи́тельные собы́тия

кра́йне: Je to mimořádně důležité.Э́то кра́йне ва́жно.

кру́пный: důležitý rozhovorкру́пный разгово́р

серьёзный: důležitý rozhovorсерьёзный разгово́р

вы́есть: co nestojí za zlámanou grešli, není to důležité, nemá to významчто вы́еденного яйца́ не сто́ит

слон: to nejdůležitější komu unikne, toho nejdůležitějšího si nevšimnoutслона́-то и не приме́тить

důležitý: To není důležité.Э́то не ва́жно.