Hlavní obsah

бо́лее

Příslovce

  1. víc
  2. víc při srovnáváníбо́лее ва́жноdůležitější

Vyskytuje se v

мно́го: maximálně, nejvícмно́го-мно́го

погоди́ть: o něco později, za chvíli, po chvíliнемно́го погодя́

тем: tím spíš, tím lépeтем бо́лее

ду́мать: hodně si o sobě mysletмно́го о себе́ ду́мать

наро́д: V sále je mnoho lidí.В за́ле мно́го наро́ду.

расхо́довать: To auto strašně žere.Э́та маши́на сли́шком мно́го расхо́дует.

спустя́: po mnoha letechмно́го лет спустя́

вода́: Uplynulo hodně vody/času.Мно́го/нема́ло воды́ утекло́.

соста́риться: Kdo je moc zvědavý, bude brzo starý.Мно́го бу́дешь знать, ско́ро соста́ришься.

dost: dost a dostбо́лее чем уго́дно, ско́лько душе́ уго́дно

fůra: mít fůru práceиме́ть мно́го дел

méně: více méněбо́лее ме́нее

ohled: v mnoha ohledechв мно́гих отноше́ниях

směr: v mnoha směrechво мно́гих отноше́ниях

z, ze: jeden z mnohaоди́н из мно́гих

čas: Mám hodně času.У меня́ мно́го вре́мени.

moc: Bylo tam moc lidí.Там бы́ло мно́го люде́й.

nedlouho: nedlouho potéнемно́го спустя́

před, přede: před (mnoha) letyмно́го лет тому́ наза́д

přesunout: přesunout na pozdější termínотнести́ на бо́лее по́здний срок

působit: působit velké starostiдоставля́ть мно́го хло́пот

spíš: tím spíšeтем бо́лее

troufat si: Moc si troufáš!Ты сли́шком мно́го себе́ позволя́ешь!

uplynout: Od té doby uplynulo hodně času.С тех пор мно́го вре́мени прошло́.

padlý: trochu padlý na hlavuнемно́го с приве́том

piplačka: To je piplačka!С э́тим мно́го возни́!

povyk: Mnoho povyku pro nic.Мно́го шу́ма из ничего́.

přijít: přijít jako na zavolanouприйти́, как нельзя́ бо́лее кста́ти

se, si: Moc si o sobě myslí.Сли́шком мно́го о себе́ ду́мает.

skutek: Mnoho řečí, ale skutek utek.Мно́го слов, да ма́ло де́ла.

utéct: Skutek utek.Мно́го слов - ма́ло де́ла.

víc: více méněбо́лее и́ли ме́нее

za: Má toho hodně za sebou.Он мно́го пережи́л.

zdar: Mnoho zdaru!Мно́го успе́хов!

zvědavý: Kdo je zvědavý, bude brzo starý.Мно́го бу́дешь знать, ско́ро соста́ришься.

бо́лее: více méněбо́лее или ме́нее