Hlavní obsah

вода́

Podstatné jméno, rod ženský-ы́, 4 во́ду; во́ды, вод, во́дам

  1. voda dešťová ap.водопрово́дная вода́voda z kohoutkuпитьева́я вода́pitná voda
  2. nápoj, pití, voda minerální ap.газиро́ванная вода́perlivá voda, sodovka, hovor. sodaминера́льная вода́minerálka, minerální voda
  3. extrakt, voda borová ap., výtažek
  4. во́ды geogr.vody, vodstvo teritoriální ap.
  5. во́ды toky, prameny, vlny jarní, řeky ap.
  6. во́ды lázně (s léčivými, minerálními prameny)

Podstatné jméno, rod ženský-ы́, 4 во́ду; во́ды, вод, во́дам

  1. тяжёлая вода́ chem.těžká voda D2O, deuteriumoxid

Vyskytuje se v

живо́й: жива́я вода́živá voda v pohádkách

ка́нуть: как в воду́ ка́нул ктоjako by se voda zavřela nad kým/čím

кисе́ль: седьма́я вода́ на киселе́příbuzný z desátého kolena

разли́ть: водо́й не разольёшь когоjsou nerozluční přátelé ap.

толо́чь: толо́чь во́ду в сту́пеmlátit prázdnou slámu, vést plané řeči

газиро́ванный: газиро́ванная вода́perlivá voda, sod(ovk)a

дистиллиро́ванный: дистиллиро́ванная вода́destilovaná voda

ого́нь: В ого́нь и в во́ду пойдёт за кого.Skočil by pro koho (i) do ohně.

подзе́мный: подзе́мная вода́podzemní voda

резервуа́р: резервуа́р для воды́vodojem

свято́й: свята́я вода́svěcená voda

сто́чный: сто́чные во́дыodpadní voda

хлеста́ть: Вода́ хлеста́ла круго́м.Voda cákala kolem.

вы́качать: вы́качать во́ду из подва́лаvyčerpat vodu ze sklepa

давле́ние: давле́ние воды́tlak vody

питьево́й: питьева́я вода́pitná voda

пове́рхность: пове́рхность воды́vodní hladina

подня́ться: Вода́ подняла́сь.Stoupla hladina vody.

пре́сный: пре́сная вода́sladká voda

прыг: прыг в воду́hop do vody

разложи́ть: разложи́ть во́ду на кислоро́д и водоро́дrozložit vodu na kyslík a vodík

солёный: солёная морска́я вода́slaná mořská voda

техни́ческий: техни́ческая вода́užitková voda

брод: Не зна́я бро́ду, не су́йся в во́ду.Neumíš plavat, nelez k vodě.

бу́ря: бу́ря в стака́не воды́bouře ve sklenici vody, mnoho povyku pro nic

ви́лы: Э́то ещё ви́лами на воде́ пи́сано.To je (ještě) ve hvězdách.

ка́пля: Похо́жи как две ка́пли воды́.Jsou si podobni jako vejce vejci.

ме́льница: лить во́ду на чью ме́льницуhnát vodu na čí mlýn, podporovat koho

ры́ба: как ры́ба в воде́ чу́вствовать себя́ гдеcítit se jako ryba ve vodě, cítit se dobře, být ve svém živlu kde

седьмо́й: седьма́я вода́ на киселе́příbuzný z desátého kolena, vzdálená přízeň

сту́па: во́ду в сту́пе толо́чьmlátit prázdnou slámu, žvanit

сухо́й: сухи́м из воды́ вы́йтиvyváznout beztrestně z čeho

ти́ше: ти́ше воды́, ни́же тра́выtichý jako beránek

balený: буты́лочная вода́balená voda

čistička: ста́нция очи́стки сто́чных водčistička odpadních vod

čistírna: ста́нция очи́стки сто́чных водčistírna odpadních vod

do: прыжки́ в во́дуskoky do vody

hladina: горизо́нт грунтово́й воды́hydr. hladina spodní vody

minerální: минера́льная вода́minerální voda

odkapat: дать воде́ стечь ка́плямиnechat odkapat

odpadní: ста́нция очи́стки сто́чных водčistírna odpadních vod

perlivý: газиро́ванная вода́perlivá voda

pitný: питьева́я вода́pitná voda

plodový: околопло́дные во́дыplodová voda

předěl: водоразде́л, разде́л водvodní předěl rozvodí

sklenice: бу́ря в стака́не (воды́)přen. bouře ve sklenici vody

skok: прыжки́ в во́дуskoky do vody

sladký: пре́сная вода́sladká voda říční ap.

sodový: со́довая (вода́)sodová voda

spodní: грунтова́я вода́spodní voda

вода́: во́дыvody, vodstvo teritoriální ap.

stav: у́ровень воды́stav vody

termální: терма́льные во́ды/исто́чникиtermální vody/prameny

těžký: тяжёлая вода́chem. těžká voda

toaletní: туале́тная вода́toaletní voda

tvrdost: жёсткость воды́tvrdost vody

tvrdý: жёсткая вода́tvrdá voda

ústní: вода́ для полоска́ния (рта)ústní voda

uzávěr: авари́йный затво́р для воды́bezpečnostní uzávěr vody

velký: больша́я вода́velká voda

věž: прыжки́ (в во́ду) с вы́шкиsport. skoky (do vody) z věže

voda: сто́чные во́дыodpadní voda

zdroj: исто́чник воды́, родни́к, гидроресу́рсыvodní zdroj

holení: туале́тная вода́ по́сле бритья́voda po holení

horký: горя́чая вода́horká voda

chladič: водоохлади́тель, охлади́тель воды́chladič vody

kalný: му́тная вода́kalná voda

koleno: седьма́я вода́ на киселе́příbuzný z desátého kolena

kontaminace: загрязне́ние воды́kontaminace vody

nabrat: черпну́ть во́дуnabrat vodu

natéct: Вода́ влила́сь в подва́л.Voda natekla do sklepa.

odvést: отвести́ во́дуodvést vodu

plácat: по́пусту во́ду литьplácat (zbůhdarma)

plout: плыть по реке́, е́хать водо́йplout po řece

podzemní: подзе́мная вода́/река́podzemní voda/řeka

pramenitý: роднико́вая вода́pramenitá voda

sahat: Вода́ ему́ дохо́дит до коле́н.Voda mu sahá po kolena.

skákat: пры́гать в во́ду вниз голово́йskákat po hlavě do vody

svěcený: освящённая вода́svěcená voda

téct: У нас вода́ не идёт.Neteče nám voda.

užitkový: техни́ческая вода́užitková voda

vařící: кипято́к, кипя́щая вода́vařící voda

vodovod: водопрово́дная вода́, вода́ из под кра́наvoda z vodovodu

vyváznout: уцеле́ть, оста́ться це́лым и невреди́мым, вы́йти сухи́м из воды́vyváznout se zdravou kůží

změkčení: умягче́ние воды́změkčení vody