Hlavní obsah

вода́

Podstatné jméno, rod ženský-ы́, 4 во́ду; во́ды, вод, во́дам

  1. voda dešťová ap.водопрово́дная вода́voda z kohoutkuпитьева́я вода́pitná voda
  2. nápoj, pití, voda minerální ap.газиро́ванная вода́perlivá voda, sodovka, hovor. sodaминера́льная вода́minerálka, minerální voda
  3. extrakt, voda borová ap., výtažek
  4. во́ды geogr.vody, vodstvo teritoriální ap.
  5. во́ды toky, prameny, vlny jarní, řeky ap.
  6. во́ды lázně (s léčivými, minerálními prameny)

Podstatné jméno, rod ženský-ы́, 4 во́ду; во́ды, вод, во́дам

  1. тяжёлая вода́ chem.těžká voda D2O, deuteriumoxid

Vyskytuje se v

живо́й: жива́я вода́živá voda v pohádkách

ка́нуть: как в воду́ ка́нул ктоjako by se voda zavřela nad kým/čím

кисе́ль: седьма́я вода́ на киселе́příbuzný z desátého kolena

толо́чь: толо́чь во́ду в сту́пеmlátit prázdnou slámu, vést plané řeči

газиро́ванный: газиро́ванная вода́perlivá voda, sod(ovk)a

дистиллиро́ванный: дистиллиро́ванная вода́destilovaná voda

ого́нь: В ого́нь и в во́ду пойдёт за кого.Skočil by pro koho (i) do ohně.

околопло́дный: околопло́дные во́дыplodová voda

подзе́мный: подзе́мная вода́podzemní voda

резервуа́р: резервуа́р для воды́vodojem

свято́й: свята́я вода́svěcená voda

сто́чный: сто́чные во́дыodpadní voda

хлеста́ть: Вода́ хлеста́ла круго́м.Voda cákala kolem.

вы́качать: вы́качать во́ду из подва́лаvyčerpat vodu ze sklepa

грунтово́й: грунтовы́е во́дыspodní vody

давле́ние: давле́ние воды́tlak vody

питьево́й: питьева́я вода́pitná voda

пове́рхность: пове́рхность воды́vodní hladina

подня́ться: Вода́ подняла́сь.Stoupla hladina vody.

пре́сный: пре́сная вода́sladká voda

прыг: прыг в воду́hop do vody

разложи́ть: разложи́ть во́ду на кислоро́д и водоро́дrozložit vodu na kyslík a vodík

солёный: солёная морска́я вода́slaná mořská voda

техни́ческий: техни́ческая вода́užitková voda

брод: Не зна́я бро́ду, не су́йся в во́ду.Neumíš plavat, nelez k vodě.

бу́ря: бу́ря в стака́не воды́bouře ve sklenici vody, mnoho povyku pro nic

ви́лы: Э́то ещё ви́лами на воде́ пи́сано.To je (ještě) ve hvězdách.

ка́пля: Похо́жи как две ка́пли воды́.Jsou si podobni jako vejce vejci.

ме́льница: лить во́ду на чью ме́льницуhnát vodu na čí mlýn, podporovat koho

ры́ба: как ры́ба в воде́ чу́вствовать себя́ гдеcítit se jako ryba ve vodě, cítit se dobře, být ve svém živlu kde

ры́ба: в му́тной во́де ры́бу лови́тьlovit v kalných vodách

седьмо́й: седьма́я вода́ на киселе́příbuzný z desátého kolena, vzdálená přízeň

сту́па: во́ду в сту́пе толо́чьmlátit prázdnou slámu, žvanit

сухо́й: сухи́м из воды́ вы́йтиvyváznout beztrestně z čeho

ти́ше: ти́ше воды́, ни́же тра́выtichý jako beránek

balený: balená vodaбутили́рованная вода́

čistička: čistička odpadních vodста́нция очи́стки сто́чных вод

čistírna: čistírna odpadních vodста́нция очи́стки сто́чных вод

do: skoky do vodyпрыжки́ в во́ду

hladina: hydr. hladina spodní vodyгоризо́нт грунтово́й воды́

minerální: minerální vodaминера́льная вода́

odkapat: nechat odkapatдать воде́ стечь ка́плями

odpadní: čistírna odpadních vodста́нция очи́стки сто́чных вод

perlivý: perlivá vodaгазиро́ванная вода́

pitný: pitná vodaпитьева́я вода́

plodový: plodová vodaоколопло́дные во́ды

povrchový: geol. povrchová vodaпове́рхностная вода́

předěl: vodní předěl rozvodíводоразде́л, разде́л вод

sklenice: přen. bouře ve sklenici vodyбу́ря в стака́не (воды́)

skok: skoky do vodyпрыжки́ в во́ду