Hlavní obsah

давле́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. fyz.tlak síla působící na předměty ap.давле́ние воды́tlak vody
  2. hovor.(krevní) tlakпрове́рить давле́ние у больно́гоzměřit (krevní) tlak nemocnémuповы́шенное/пони́женное давле́ниеvysoký/nízký (krevní) tlak кровяно́е давле́ниеkrevní tlak
  3. hovor.vysoký (krevní) tlak
  4. (ná)tlak, nápor, naléhání

Podstatné jméno, rod střední

  1. под давле́нием pod (ná)tlakem koho/čehoреши́ться под давле́нием обстоя́тельствrozhodnout se pod tlakem okolností

Vyskytuje se v

атмосфе́рный: атмосфе́рное давле́ниеatmosférický tlak

ни́зкий: ни́зкое давле́ниеnízký krevní tlak

brázda: ложби́на ни́зкого давле́нияmeteor. brázda nízkého tlaku

krevní: кровяно́е давле́ниеkrevní tlak

nízký: ни́зкое кровяно́е давле́ние, гипото́нияmed. nízký krevní tlak

níže: о́бласть ни́зкого давле́нияoblast tlakové níže

oblast: о́бласть ни́зкого/высо́кого давле́нияoblast nízkého/vysokého tlaku

pás: зо́на высо́кого давле́нияpás vysokého tlaku vzduchu

pistole: пистоле́т под давле́ниемtlaková pistole

tendence: тенде́нция давле́нияmeteor. tlaková tendence

tenze: внутриглазно́е давле́ниеnitrooční tenze

tlak: атмосфе́рное давле́ниеatmosférický tlak

tlakový: испыта́ние давле́ниемtlaková zkouška

výše: о́бласть высо́кого давле́нияtlaková výše

jednat: де́йствовать под давле́ниемjednat pod nátlakem

nátlak: ока́зывать давле́ние на когоčinit nátlak na koho

давле́ние: кровяно́е давле́ниеkrevní tlak