Hlavní obsah

ни́зкий

Přídavné jméno-ая, -ое; -зок, -зка́, -зко, -зки/-зки́; ни́же; ни́зший/ нижа́йший

  1. nízký, nevysoký plot, dům ap.Он ни́зкого ро́ста.Je malý., Je malé postavy.
  2. menší než je potřebamalý, nízkýЭ́тот стол мне ни́зок.Ten stůl je pro mě malý/nízký.
  3. nízký, nepatrný, malý teplota, ceny ap.ни́зкое давле́ниеnízký krevní tlakни́зкая квалифика́цияnedostatečná kvalifikace
  4. špatný, nevalný, nedostatečný kvalita ap.быть ни́зкого мне́ния о ком/чёмmít nevalné mínění o kom/čem
  5. podlý, nečestný, hanebný čin, člověk ap.
  6. zast.prostý, nízký, hovorový styl ap.

Vyskytuje se v

поса́дка: с ни́зкой поса́дкойs nízkým pasem sukně ap.

уда́р: уда́р ни́же по́ясаrána pod pás

рост: высо́кий/ни́зкий/сре́дний ростvysoká/malá/střední postava

сезо́н: ни́зкий сезо́нmimosezóna

температу́ра: температу́ра ни́же нуля́teplota pod bodem mrazu

цена́: по ни́зкой цене́za nízkou cenu

но́та: Но́той ни́же!Ztiš se!, Ztlum se!, Nehulákej!, Nekřič!

ти́ше: ти́ше воды́, ни́же тра́выtichý jako beránek

brázda: meteor. brázda nízkého tlakuложби́на ни́зкого давле́ния

hluboký: hud. hluboký tónни́зкий тон

napětí: nízké/střídavé/vysoké napětíни́зкое/переме́нное/высо́кое напряже́ние

nízký: med. nízký krevní tlakни́зкое кровяно́е давле́ние, гипото́ния

níže: oblast tlakové nížeо́бласть ни́зкого давле́ния

nižší: bot. nižší rostlinyни́зшие расте́ния

oblast: oblast nízkého/vysokého tlakuо́бласть ни́зкого/высо́кого давле́ния

pod, pode: prodávat pod cenouпродава́ть ни́же сто́имости

poklona: Uctivá poklona!Нижа́йший покло́н!

rána: rána pod pásуда́р ни́же по́яса

šlechta: vyšší/nižší šlechtaвы́сшее/ни́зшее дворя́нство

tlak: med. nízký/vysoký tlakни́зкое/высо́кое давле́ние

tlakový: meteor. tlaková výše/nížeо́бласть высо́кого/ни́зкого давле́ния

úder: úder pod pásуда́р ни́же по́яса

důstojnost: Je to pod mou důstojnost.Э́то ни́же моего́ досто́инства.

nevalný: zboží nevalné kvalityтова́р ни́зкого ка́чества

nízký: nízká teplotaни́зкая температу́ра

nízký: nízká cenaни́зкая цена́

nízký: nízký tónни́зкий тон

poloha: V nižších polohách očekáváme déšť.В ни́зших райо́нах ожида́ется дождь.

průměr: pod průměremни́же сре́днего у́ровня

sledovanost: vysoká/nízká sledovanostвысо́кий/ни́зкий ре́йтинг

úroveň: To je pod mou úroveň.Э́то ни́же моего́ досто́инства.

vzrůst: vysoký/malý/střední vzrůstвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

pás: rána pod pásуда́р ни́же по́яса

pýcha: Pýcha předchází pád.Кто высоко́ лета́ет, тот ни́зко па́дает.

uctivý: Uctivá poklona!Нижа́йший покло́н!