Hlavní obsah

napětí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (napjaté očekávání) напряжённость, беспоко́йствоs napětím čekatс беспоко́йством ждать
  2. (duševní vypětí) напряже́ние, стресс
  3. (elektrické) напряже́ниеelektrické napětíэлектри́ческое напряже́ниеnízké/střídavé/vysoké napětíни́зкое/переме́нное/высо́кое напряже́ние
  4. (vnitřní pnutí) напряже́ние(lana ap.) натяже́ние
  5. (stav hrozící střetnutím) напряжённостьpolitické napětíполити́ческое напряже́ние

Vyskytuje se v

modulační: tech. modulační napětíнапряже́ние модуля́ции

sdružený: elektr. sdružené napětíлине́йное напряже́ние

síťový: elektr. síťové napětíнапряже́ние се́ти

úbytek: elektr. úbytek napětíпаде́ние напряже́ния

eskalace: eskalace napětíэскала́ция напряже́ния

mezinárodní: mezinárodní napětíнапряжённость в междунаро́дных отноше́ниях

napnout: napnout tětivuнатяну́ть тети́ву

plachta: napnout plachtyподня́ть паруса́

vzrůst: vzrůst napětíповыше́ние напряже́ния

zmenšit: zmenšit napětíосла́бить напряже́ние

napětí: elektrické napětíэлектри́ческое напряже́ние