Hlavní obsah

техни́ческий

Vyskytuje se v

па́спорт: техни́ческий па́спортtechnický průkaz

подде́ржка: техни́ческая подде́ржкаtechnická podpora

эсте́тика: техни́ческая эсте́тикаprůmyslový design

надзо́р: техни́ческий надзо́рtechnická kontrola

осмо́тр: техни́ческий осмо́трtechnická kontrola

detail: техни́ческие дета́лиtechnické detaily přístroje

kontumace: техни́ческое пораже́ние в ма́тчеsport. kontumace zápasu

kreslení: техни́ческое черче́ниеtechnické kreslení

osvědčení: техни́ческий па́спортtechnické osvědčení

podpora: техподде́ржка, техни́ческое соде́йствие кому/чемуtechnická podpora koho/čeho

průkaz: техни́ческий па́спорт, техпа́спортtechnický průkaz

průmyslový: техни́ческие культу́рыzeměd. průmyslové plodiny

specifikace: техни́ческая специфика́цияtechnická specifikace

stanice: пункт техни́ческого контроля́stanice technické kontroly

technický: Политехни́ческий институ́т, Техни́ческий университе́т, Техни́ческий институ́тVysoké učení technické

údržba: техни́ческий/превенти́вный ухо́дtechnická/preventivní údržba

dokumentace: техни́ческая документа́цияtechnická dokumentace

kontrola: техни́ческий осмо́тр, ТОtechnická kontrola

parametr: техни́ческие пара́метрыtechnické parametry

posypový: техни́ческая сольposypová sůl průmyslová

redaktor: техни́ческий/отве́тственный реда́кторtechnický/odpovědný redaktor

úředník: техни́ческий слу́жащийtechnický úředník

užitkový: техни́ческая вода́užitková voda

výcvik: боева́я/техни́ческая подгото́вкаbojový/technický výcvik

výkres: техни́ческий рису́нокtechnický výkres

vzdělání: гуманита́рное/техни́ческое образова́ниеhumanitní/technické vzdělání

техни́ческий: техни́ческие масла́technické oleje