Hlavní obsah

те́хника

Vyskytuje se v

санита́рный: санита́рная те́хникаsanitární technika

бытово́й: бытова́я те́хникаdomácí spotřebiče

вычисли́тельный: вычисли́тельная те́хникаvýpočetní technika

мла́дший: мла́дший те́хникpomocný technik

те́хник: те́хник техобслу́живанияservisní technik

bojový: voj. bojová technikaбоева́я те́хника

spotřebič: vestavěné spotřebičeвстра́иваемая те́хника

spotřebič: domácí spotřebičeбытова́я те́хника

technika: výpočetní technikaвычисли́тельная те́хника

technika: sdělovací technikaте́хника свя́зи

vestavný: vestavné spotřebičeвстра́иваемая те́хника

výpočetní: výpočetní technikaвычисли́тельная те́хника

zboží: bílé zboží domácí spotřebičeкру́пная бытова́я те́хника

audiovizuální: audiovizuální technikaаудиовизуа́льная те́хника

elektrospotřebič: velké/malé elektrospotřebičeкру́пная/ме́лкая бытова́я те́хника

kotevní: kotevní technikaа́нкерная те́хника

měřicí: měřicí technikaизмери́тельная те́хника

obalový: obalová technikaупако́вочная те́хника

osvětlovací: osvětlovací technikaосвети́тельная те́хника

prezentační: prezentační technikaпрезентацио́нная те́хника

svařovací: svařovací technikaсва́рочная те́хника

technik: stavební technikте́хник-строи́тель, те́хник по строи́тельству

technik: zvukový technikзвуково́й те́хник, film. звукоопера́тор

technik: servisní technikсе́рвисный те́хник

vymoženost: vymoženosti vědy a technikyдостиже́ния нау́ки и те́хники

те́хника: те́хника безопа́сностиpravidla bezpečnosti práce