Hlavní obsah

zboží

Podstatné jméno, rod střední

  • това́рnedostatek zbožíнехва́тка това́ровbílé zboží domácí spotřebičeкру́пная бытова́я те́хникаprůmyslové zbožíпромы́шленные това́рыspotřební zbožíтова́р широ́кого потребле́ния

Vyskytuje se v

inventura: inventura zbožíпереучёт/пе́репись това́ров

nedostatkový: nedostatkové zbožíдефици́тный това́р

prodej: zboží na prodejтова́р для прода́жи

spotřební: spotřební zbožíширпотре́б, това́ры широ́кого потребле́ния, потреби́тельские това́ры

dopravce: dopravce zbožíгрузоперево́зчик

jít: Zboží jde na odbyt.Това́р име́ет хоро́ший сбыт.

kód: čárový kód (zboží)штрихко́д, штрихово́й код (това́ра)

konzumní: konzumní zbožíтова́ры широ́кого потребле́ния

kvalita: zboží nejvyšší kvalityтова́р вы́сшего со́рта

kvalitní: kvalitní zbožíка́чественный това́р

levný: levné zbožíдешёвый това́р, hovor. дешёвка

licence: vyrábět zboží v licenciпроизводи́ть това́р по лице́нзии

nevalný: zboží nevalné kvalityтова́р ни́зкого ка́чества

oběh: oběh zbožíтова́рное обраще́ние

obchod: obchod s použitým zbožímкомиссио́нный магази́н

obrat: obrat zbožíтоварооборо́т

probrat: probrat zbožíрассортирова́ть това́р

prodejný: dobře prodejné zbožíхо́дкий това́р

přejímka: přejímka zbožíприём това́ра

ručit: ručit za kvalitu zbožíруча́ться за ка́чество това́ра

uvést: uvést zboží na trhвы́вести/вы́бросить това́р на ры́нок

vadný: vadné zbožíбрако́ванный това́р

výměna: výměna zbožíзаме́на това́ров

výprodej: sezónní výprodej zbožíсезо́нная распрода́жа това́ров

závada: popsat závadu zbožíописа́ть дефе́кт това́ра

бакале́йный: potraviny obchod, obchod se smíšeným zbožímбакале́йный магази́н

коми́ссия: brát zboží do komiseбрать това́р на коми́ссию

потреби́тельский: spotřební zbožíпотреби́тельские това́ры

потребле́ние: spotřební zbožíтова́ры широ́кого потребле́ния

сопу́тствующий: doplňkové zbožíсопу́тствующие това́ры

уценённый: partiové zbožíуценённые това́ры

вес: hmotnost zbožíвес това́ра

ве́шать: vážit zbožíве́шать това́р

дешёвый: levné zbožíдешёвый това́р

рука́: zboží z druhé rukyтова́р сре́дней руки́

това́р: spotřební zbožíтова́ры широ́кого потребле́ния

ходово́й: žádané zboží, zboží jdoucí na odbytходово́й това́р

zboží: bílé zboží domácí spotřebičeкру́пная бытова́я те́хника