Hlavní obsah

рука́

Podstatné jméno, rod ženský-и́, 4 ру́ку; ру́ки, рук, рука́м

 1. ruka, paže, (horní) končetinaпожа́ть ру́ку комуpotřást komu pravicí, pozdravit kohoруки́ не подава́ть комуnepodat komu ani rukuтова́р сре́дней руки́zboží z druhé rukyпод руко́йpři ruce, po ruceвести́ за́ рукуvést za ruku, ochraňovat kohoдержа́ть себя́ в рука́хovládat seРу́ки вверх!Ruce vzhůru!из рук в ру́киz ruky do rukyРу́ки прочь!Ruce pryč!уда́рить кого по рука́мplácnout si, dohodnout se s kýmПо рука́м!Platí!, Dohodnuto!наложи́ть ру́ки на когоvztáhnout ruku na kohoтро́гать рука́миdotýkat se, ohmatávatна рука́х носи́ть когоnosit na rukou, rozmazlovat kohoру́ки опусти́лись у когоkdo nemá sílu něco dělatВ ру́ки сам идёт.Samo se nabízí.Рука́м во́ли не дава́й.Ovládej se., Neper se.Всё в на́ших рука́х.Všechno máme ve svých rukou.рабо́тать не поклада́я рукusilovně pracovatотбива́ться от чего рука́ми и нога́миbránit se čemu zuby nehtyпод горя́чую ру́ку попа́стьpřijít v nepravou chvíliна чьих рука́х умере́тьzemřít komu v náručíсре́дней руки́průměrný, druhořadý, nedůležitý, nevýznamný
 2. přen.rukopis, písmo
 3. přen., hovor.strana, směrна ле́вой руке́po levé ruce, po levici

Podstatné jméno, rod ženský-и́, 4 ру́ку; ру́ки, рук, рука́м

 1. взять себя́ в ру́ки vzpamatovat se, sebrat se, ovládnout se
 2. брать на́ руки brát do náručí
 3. из вторы́х рук z druhé ruky
 4. из пе́рвых рук z první ruky, ze zdroje informace ap.
 5. из рук вон (пло́хо) hovor.mizerně, velmi špatně, na levačku
 6. как руко́й сня́ло что hovor.zmizelo co jako mávnutím (kouzelného) proutku
 7. на все ру́ки ма́стер hovor. zlaté ruce
 8. отби́ться от рук vymknout se z rukou/kontrole
 9. от руки́ написа́ть rukou/vlastnoručně napsat
 10. проси́ть чьей руки́ žádat koho o ruku
 11. руко́й пода́ть hovor.na dosah ruky, blízko, co by kamenem dohodil

Vyskytuje se v

всплесну́ть: sprásknout ruce překvapením ap.всплесну́ть рука́ми

греть: mastit si kapsu na čem, přihřívat si svoji polívčičku na čemгреть ру́ки на чём

лёгкий: dítě štěstěnyлёгкая рука́ у кого

наби́ть: získat šikovnost v čemнаби́ть ру́ку на чём

пе́рвый: (dozvědět se) z první rukyиз пе́рвых рук (узна́ть)

плыть: přicházet pod ruku, samo se nabízetплыть в ру́ки

пода́ть: pomoci, podat pomocnou ruku komuпода́ть ру́ку кому

прибра́ть: zkrotit, přimět k poslušnosti koho/coприбра́ть к рука́м кого/что

прочь: Ruce pryč!Ру́ки прочь!

пульс: držet ruku na tepuдержа́ть ру́ку на пу́льсе

пусто́й: s prázdnýma rukama, s prázdnouс пусты́ми рука́ми

рабо́чий: dělníci, pracujícíрабо́чие ру́ки

развести́: rozhodit rukama údivem, překvapením, bezradně ap.развести́ рука́ми

рука́: vzpamatovat se, sebrat se, ovládnout seвзять себя́ в ру́ки

серди́тый: ve zlosti, ze vztekuпод серди́тую ру́ку

се́рдце: otevřeně, upřímněполо́жа ру́ку на се́рдце

ско́рый: (udělat) horkou jehlou, narychlo(сде́лать) на ско́рую ру́ку

ску́ка: podnikavec, šikulaот ску́ки на все ру́ки

слепо́й: (poslušná) hračka v rukou kohoслепо́е ору́дие в чьих рука́х

шов: ruce podél těla, v připaženíру́ки по шва́м

лома́ть: lomit rukamaлома́ть ру́ки

опусти́ть: složit ruce (do klína)опусти́ть ру́ки

оторва́ть: budou brát všemi deseti, utrhnou ruceс рука́ми оторву́т

по́мощь: podat pomocnou rukuпротяну́ть ру́ку по́мощи

старшинство́: nejvyšší list v pokeru ap. старшинство́ рук

умы́ть: umýt si ruceумы́ть ру́ки

ще́дрый: štědřeще́дрой руко́й

боле́ть: Bolí mě ruka.У меня́ боли́т рука́.

вы́мыть: Umyj si ruce!Вы́мой ру́ки!

гада́ние: hádání z rukyгада́ние по руке́

за: vzít za rukuвзять за́ руку

золото́й: Má zlaté ruce.У него́ золоты́е ру́ки.

крест: zkřížit ruceсложи́ть ру́ки кресто́м

ле́вый: levá ruka, levačkaле́вая рука́

мара́ть: špinit si ruceмара́ть ру́ки

окочене́лый: zkřehlé ruceокочене́лые ру́ки

под: mít po ruceиме́ть под руко́й

подверну́ться: dostat se do rukouподверну́ться по́д руку

потрясти́: potřást rukouпотрясти́ ру́ку

развяза́ть: rozvázat ruce, přen. dát volnost komu podnikatelům ap.развяза́ть ру́ки кому

тро́гать: sahat rukama na coтро́гать рука́ми что

трясти́: Potřásal mi rukou.Он тряс мне ру́ку.

уколо́ть: píchnout se jehlou do rukyуколо́ть ру́ку игло́й

у́мный: šikovné ruceу́мные ру́ки

шить: šít v ruceшить на рука́х

брю́ки: chodit s rukama v kapsách flákat seходи́ть ру́ки в брю́ках

вали́ться: všechno padá z rukou, nedaří seва́лится из рук

вверх: Ruce vzhůru!Ру́ки вверх!

дро́гнуть: nezalekne se čeho práce ap., hanl. nezastaví se před čím před zradou ap.рука́ не дро́гнет у кого

ка́рта: V tom se vyzná (nejlíp ze všech)., Na to je nejlepší.Ему́ и ка́рты в ру́ки.

ку́кла: být loutkou v rukou kohoбыть ку́клой в чьих рука́х

мыть: Ruka ruku myje.Рука́ ру́ку мо́ет.

нога́: Vezmi nohy na ramena!Возьми́ но́ги в ру́ки!

носи́ть: expr. nosit koho na rukou, rozmazlovat kohoноси́ть на рука́х кого

пе́рстень: Má ruce samé prsteny.У неё ру́ки в пе́рстнях.

хвата́ться: brát všemi deseti coобе́ими рука́ми хвата́ться за что

чи́стый: mít čisté ruce doslova i přen.де́лать что чи́стыми рука́ми

jistý: jistá rukaуве́ренная рука́

kozelec: svázat do kozelceсвяза́ть ру́ки вме́сте с нога́ми

narychlo: jídla (připravovaná) narychloблю́да на ско́рую ру́ку

neviditelný: neviditelná ruka trhuневи́димая рука́ ры́нка

o: požádat o rukuпопроси́ть руки́

взять: vzít do svých rukou co záležitost ap.взять в свои́ ру́ки

občerstvení: rychlé občerstveníзаку́ска на ско́рую ру́ку

plácnout si: Plácneme si?Ну по рука́м, что́ ли?

podat: přen. podat ruku v nouziпода́ть ру́ку в беде́

požádat: požádat o rukuпопроси́ть руки́, сде́лать предложе́ние, посва́таться

pravidlo: fyz. pravidlo pravé/levé rukyпра́вило пра́вой/ле́вой руки́

ruka: Ruce vzhůru!Ру́ки вверх!

spodem: sport. přihrávka spodem obouručпереда́ча сни́зу двумя́ рука́ми

utnout: jako když utneкак руко́й сня́ло

v, ve: jít ruku v ruce společněидти́ рука́ о́б руку, вме́сте

vlastní: do vlastních rukouв со́бственные ру́ки

vzhůru: Ruce vzhůru!Ру́ки вверх!

z, ze: svědectví z druhé rukyсве́дения из вторы́х рук

zlatý: zlaté ruceзолоты́е ру́ки

čtení: čtení z rukyгада́ние по ли́ниям на руке́

dobrý: do dobrých rukouв хоро́шие ру́ки

dosah: na dosah rukyпод руко́й

držet: držet v náručíдержа́ть на рука́х

hádat: hádat z karet/rukyгада́ть на ка́ртах/по руке́

hlásit se: hlásit se (ve škole)поднима́ть ру́ку (в шко́ле)

iniciativa: převzít iniciativuзахвати́ть инициати́ву (в свои́ ру́ки)

mnout (si): mnout si ruceпотира́ть ру́ки

nabídnout: nabídnout ráměпредложи́ть ру́ку

náruč: zemřít komu v náručiна рука́х умере́ть у кого

nešikovný: nešikovné ruceнело́вкие ру́ки

ohřát: ohřát si prokřehlé ruceсогре́ть озя́бшие ру́ки

ovládat se: Ovládej se!Держи́ себя́ в рука́х! Владе́й собо́й!

padat: padat z rukouвали́ться из рук

pokynutí: pokynutí rukouзнак руко́й

pracovat: pracovat rukama/hlavouрабо́тать рука́ми/голово́й

pravý: pravá ruka/nohaпра́вая рука́/нога́

přerazit: Přerazím ti hnáty!Я тебе́ ру́ки и но́ги перелома́ю!

pustit: pustit čí rukuотпусти́ть ру́ку кого

stáhnout: stáhnout ruku obvazemперетяну́ть ру́ку бинто́м

strčit: strčit ruce do kapsyвсу́нуть ру́ки в карма́н

svázat: svázat komu ruce, nohyсвяза́ть по рука́м и нога́м кого

šermovat: šermovat rukamaразма́хивать/маха́ть рука́ми

šikovný: Má šikovné ruce.У него́ ло́вкие/уме́лые ру́ки.

špinit: špinit si ruceмара́ть ру́ки

udržovaný: udržované ruceхо́леные ру́ки

ucházet se: ucházet se o ruku ženyпроси́ть руки́

umýt: umýt si ruceвы́мыть ру́ки

vychrtlý: vychrtlé ruceкостля́вые ру́ки

vzchopit se: Vzchop se!Собери́сь!, Возьми́ себя́ в ру́ки!

vzít: vzít do rukyвзять в ру́ку

zápasit: zápasit holýma rukamaби́ться го́лыми рука́ми

závěs: med. dát poraněnou ruku do závěsuподве́сить повреждённую ру́ку

zkroutit: zkroutit komu ruku za zádyзаломи́ть кому ру́ку за́ спину

zkřížit: zkřížit ruceскрести́ть ру́ки

brát: brát všema desetiс рука́ми оторва́ть

deset: brát co všemi deseti bez váháníбрать что обе́ими рука́ми

dohodit: coby kamenem dohodilруко́й пода́ть

holý: bránit se holýma rukamaотбива́ться го́лыми рука́ми