Hlavní obsah

под

Podstatné jméno, rod mužský-а, 6 о по́де/на поду́

Předložka

  1. pod kým/čím koho/co, níže než coрабо́тать под землёйpracovat pod zemíпод одно́й кры́шейpod jednou střechu
  2. v okolí, u, nedalekoжить под Москво́йžít v okolí Moskvyиме́ть под руко́йmít po ruce
  3. pod kým/čím vedením ap.под надзо́ромpod dohledemпопа́сть под судdostat se k soudu, ocitnout se před soudem
  4. na, pro koho/coстрои́тельство под ключstavby na klíč под зало́гna kauci
  5. pod koho/co
  6. před čím časověночь под Но́вый годvečer před Novým rokem
  7. á la, jako, v podobě

Vyskytuje se v

вид: под ви́дом того́ чтоpod záminkou že

влия́ние: под влия́ниемpod vlivem

вы́веска: под вы́веской чегоpod rouškou, pod zástěrkou čeho

гра́дус: под гра́дусом ктоbýt líznutý/přiopilý/v náladě, být lehce pod vlivem

гребёнка: стричь всех под одну́ гребёнкуměřit stejným metrem, házet do jednoho pytle

давле́ние: под давле́ниемpod (ná)tlakem koho/čeho

каблу́к: под каблуко́м кто у когоpod pantoflem

карау́л: взять под караулzajistit, zatknout

ключ: стро́ить/сдать дом под ключstavět dům na klíč

коне́ц: под коне́цnakonec, v závěru

личи́на: под личи́ной кого/чегоpod maskou, pod zástěrkou

ло́жечка: под ло́жечкойpod žebry

ло́зунг: под ло́зунгомpod heslem

мы́шка: под мы́шкойpod paží

напо́р: под напо́ромpod (ná)tlakem koho/čeho

на́тиск: под на́тиском кого/чегоpod nátlakem koho/čeho

нача́ло: под нача́лом кого у когоpod vedením koho

нос: из-под но́са у кого взять/утащи́ть/увести́vzít/sebrat před nosem

оре́х: под оре́х разде́латьpořádně komu vynadat, setřít koho

покро́в: под покро́вомpod rouškou tmy ap.

предло́г: под предло́гомpod záminkou čeho

прикры́тие: под прикры́тиемpod rouškou

серди́тый: под серди́тую ру́куve zlosti, ze vzteku

спуд: под спу́домv šuplíku, ve skrýši schovávat věci ap., pod pokličkou držet nápady ap.

сукно́: положи́ть под сукно́ чтоodložit na neurčito, uložit k ledu co

фи́рма: под фи́рмойpod rouškou, pod zástěrkou

флаг: под фла́гом чегоpod rouškou čeho

хмелёк: под хмелько́мnachmelený, namazaný, pod parou

шу́ба: под шу́бой(být) zdobený, sypaný, pokrytý čím

эги́да: под эги́дой чегоpod záštitou, pod ochranou zákona, OSN ap.

бок: под бо́комpo ruce

вене́ц: пойти́ под вене́ц с кемjít k oltáři, oženit se, vdát se

возде́йствие: под возде́йствием кого/чегоpůsobením, vlivem koho/čeho

зака́з: под зака́з/на зака́зna zakázku, na objednávku, na míru

козырёк: сде́лать/взять под козырёкsalutovat

коро́бка: коро́бка из-под сигаре́тkrabička od cigaret

кры́ша: под одно́й кры́шей с кемbydlet pod jednou střechou s kým

наблюде́ние: под наблюде́нием врача́pod dohledem lékaře

рука́: под руко́йpři ruce, po ruce

седло́: ло́шадь под седло́мosedlaný kůň

ски́петр: под ски́петромpod žezlem, za vlády

скры́ться: скры́ться под псевдони́момpsát pod pseudonymem

бро́ситься: бро́ситься под по́ездskočit pod vlak

бурча́ть: бурча́ть себе́ под носbručet si pod vousy

ве́чер: Пришёл домо́й под ве́чер.Přišel domů k večeru.

висе́ть: Лю́стра виси́т под потолко́м.Lustr visí ze stropu.

власть: быть под чьей вла́стьюbýt pod (nad)vládou/vlivem koho

гипно́з: под гипно́зомv hypnóze, v hypnotickém stavu

гита́ра: петь под гита́руzpívat s kytarou

дикто́вка: писа́ть под дикто́вкуpsát diktát

зало́г: отпусти́ть под зало́гpropustit na kauci

замо́к: храни́ть под замко́мmít pod zámkem

запре́т: быть под запре́томbýt zakázán

из-под: вы́лезти из-под стола́vylézt zpod stolu

изгото́вить: изгото́вить что под зака́зvyrobit co na zakázku

кома́нда: под кома́ндойpod vedením

отве́тственность: под ва́шу отве́тственностьna vaši odpovědnost

откры́тый: под откры́тым не́бомpod širým nebem, venku

под: рабо́тать под землёйpracovat pod zemí

подверну́ться: подверну́ться по́д рукуdostat se do rukou

подразумева́ться: Под э́тим подразумева́ется...Tím se rozumí/myslí...

посади́ть: посади́ть под аре́стuvěznit, zavřít (do vězení)

присмо́тр: быть под присмо́тромbýt pod dohledem

угро́за: под угро́зой чегоpod pohrůžkou čeho

башма́к: быть под башма́чком (жены́)být pod pantoflem

бубни́ть: бубни́ть себе́ под носdrmolit si pod nos

во́жжи: Ему́ вожжа́ под хвост попа́ла.Začal jančit/blbnout.

гора́: идти́ по́д горуzhoršovat se, upadat, jít dolů o situaci ap.

ду́дка: пляса́ть под чью ду́дкуtancovat tak, jak kdo píská

за́навес: под за́навесna úplném konci

мышь: Под ка́ждой кры́шей свои́ мы́ши.Všude má své známé.

нож: под ножо́м умере́тьzemřít na (operačním) stole, nepřežít operaci

о́бух: под о́бух идти́jít na jistou smrt

пола́: из под полы́ продава́тьprodávat na černo/pod rukou

семь: закры́то под семью́ замка́миzamčeno na sedm západů

синя́к: синяки́ под глаза́миkruhy pod očima

со́лнце: найти́ своё ме́сто под со́лнцемnajít své místo pod sluncem

сук: сук под собо́й руби́тьřezat si pod sebou větev

хмель: во хмелю́, под хме́лем ктоopilý, v opilosti

hrozba: под угро́зой чегоpod hrozbou čeho

hypnóza: под гипно́зомv hypnóze

klíč: прое́кт под ключprojekt na klíč

nebe: под откры́тым не́бомpod širým nebem

obojí: причаща́ться под обо́ими ви́дамиpřijímat pod obojí

вздох: под вздохna solar

pistole: пистоле́т под давле́ниемtlaková pistole

pod, pode: причаща́ться под обо́ими ви́дамиpřijímat pod obojí (způsobou)

podobojí: причаща́ться под обо́ими ви́дамиpřijímat podobojí

pohled: взгляд под други́м угло́мpohled z jiného úhlu

pohrůžka: под угро́зойpod pohrůžkou

pseudonym: скры́ться под псевдони́момpsát pod pseudonymem

ruský: яйцо́ под майоне́зомpotrav. ruské vejce

skočit: бро́ситься под по́ездskočit pod vlak

stavba: строи́тельство под ключstavba na klíč

uvalit: заключи́ть под стра́жу когоpráv. uvalit na koho vazbu

v, ve: быть под хмелько́мmít trochu v hlavě být podnapilý

vazba: находи́ться под аре́стомbýt ve vazbě

velení: под чьим нача́ломpod velením koho

záminka: сде́лать что под предло́гомudělat co pod záminkou

záštita: взять под своё покрови́тельство кого/чтоpřevzít záštitu nad kým/čím

doprovod: под аккомпанеме́нт роя́ляza klavírního doprovodu

dosah: под руко́йna dosah ruky

hudba: под му́зыкуza doprovodu hudby

jednat: де́йствовать под давле́ниемjednat pod nátlakem

kauce: отпусти́ть под зало́г когоpropustit na kauci koho

lékařský: под наблюде́нием врача́pod lékařským dohledem

mínit: Что ты под э́тим подразумева́ешь?Co tím míníš?

narkóza: опера́ция под нарко́зомoperace v narkóze

nos: бормота́ть себе́ под носmumlat si pod nos

ocitnout se: оказа́ться под угро́зойoctnout se v nebezpečí

opička: быть под хмелько́мmít opičku

osvěžit se: освежи́ться под ду́шемosvěžit se sprchou

plést se: пу́таться кому под нога́миplést se komu pod nohy

podléhat: подпада́ть под влия́ние, поддава́ться влия́ниюpodléhat vlivu

podlít: обли́ть мя́со вино́м, подли́ть вино́ под мя́соpodlít maso vínem

povídat: бормота́ть под но́сpovídat si něco pro sebe

prdel: Де́ло дрянь., Де́ло хрено́во(е)., Всё пошло́ коту́ под хво́ст., Тю-тю.Je to v prdeli.

prohlížet: рассма́тривать под микроско́помprohlížet pod mikroskopem

propustit: освободи́ть под зало́гpropustit na kauci

před, přede: По́езд ушёл из-под но́са.Vlak mi ujel před nosem.

převalovat: перека́тывать вино́ под языко́мpřevalovat víno na jazyku

připlést se: попа́сть по́д ногиpřiplést se do cesty

přísaha: (говори́ть) под прися́гой(vypovídat) pod přísahou

přiznat se: призна́ться под напо́ромpřiznat se pod nátlakem

přizpůsobit se: Договори́тесь, я подстро́юсь под вас.Domluvte se, já se vám přizpůsobím.

reverz: уйти́ под распи́скуodejít na revers

štír: роди́ться под знаком Скорпио́наnarodit se ve znamení Štíra

tácek: бирде́кель, подста́вка под пи́воpivní tácek

trip: находи́ться под ка́йфомbýt na tripu

u: жить под Пра́гойbydlet u Prahy

ujet: По́езд ушёл у него́ из-под но́са.Vlak mu ujel před nosem.

úrok: заня́ть де́ньги под проце́нтыvypůjčit si peníze na úrok

uvalení: заключе́ние под стра́жуpráv. uvalení vazby

váček: мешки́ под глаза́миváčky pod očima

vedení: под руково́дствомpod vedením

vliv: управле́ние автомоби́лем под возде́йствием алкого́ляřízení pod vlivem alkoholu

vodovod: водопрово́дная вода́, вода́ из под кра́наvoda z vodovodu

všude: Под ка́ждой кры́шей свои́ мы́ши.Všude má své známé.

zpívat: петь под гита́руzpívat s kytarou

žebro: толкну́ть под рёбраdloubnout do žeber

bručet: бурча́ть себе́ под носbručet si pod vousy

cesta: пу́таться под нога́ми у когоplést se komu do cesty