Hlavní obsah

откры́тый

Přídavné jméno-ая, -ое; -ы́т

  1. откры́тый вопро́с otevřená/nevyřešená otázka
  2. откры́тая ра́на otevřená rána
  3. откры́тое письмо́ otevřený dopis dopis opublikovaný v tisku
  4. на откры́том во́здухе pod širým nebem, venku
  5. день откры́тых двере́й den otevřených dveří
  6. с откры́тыми глаза́ми s otevřenýma očima, soustředěně

Vyskytuje se v

мо́ре: откры́тое мо́реotevřené moře

откры́тый: откры́тый вопро́сotevřená/nevyřešená otázka

откры́ть: Откры́то!Je otevřeno!

во́здух: на откры́том во́здухеvenku

оста́вить: оста́вить вопро́с откры́тымnechat otázku otevřenou

счёт: откры́ть/закры́ть счётzaložit/zrušit účet

светофо́р: светофо́р откры́т/закры́тna semaforu je zelená/červená

dopis: откры́тое письмо́otevřený dopis

dveře: День откры́тых двере́йden otevřených dveří

nebe: под откры́тым не́бомpod širým nebem

otevřený: откры́тый перело́мotevřená zlomenina

slabika: откры́тый/закры́тый слогotevřená/zavřená slabika

těžba: откры́тая добы́чаhorn. povrchová těžba

trh: чёрный/откры́тый ры́нокčerný/volný trh

účet: откры́ть счётotevřít si účet

veřejný: откры́тая генера́льная репети́цияveřejná generálka

zlomenina: откры́тый/закры́тый перело́мotevřená/uzavřená zlomenina

bazén: закры́тый/откры́тый бассе́йнkrytý/otevřený bazén

debata: откры́ть пре́нияzahájit debatu

konto: откры́ть (ба́нковский) счётotevřít si konto

množina: откры́тое/за́мкнутое мно́жествоotevřená/uzavřená množina

nechat: оста́вить вопро́с откры́тымnechat otázku otevřenou

obvod: откры́тый ко́нтурotevřený obvod

odhalit: откры́ть за́говорodhalit spiknutí

okno: откры́ть/закры́ть окно́, ve vlaku опусти́ть/подня́ть окно́otevřít/zavřít okno

oko: откры́ть глаза́otevřít oči

otevřeně: Поговори́м откры́то.Promluvíme si otevřeně.

otevřít: откры́ть счёт в ба́нкеotevřít si účet v bance

prostranství: откры́тый во́здухotevřené prostranství

přiznat: откры́то созна́ть/призна́ть свои́ оши́бкиotevřeně přiznat své chyby

spustit: откры́ть ого́ньspustit palbu

střelba: откры́ть стрельбу́/ого́ньzahájit střelbu

ústa: откры́ть/полоска́ть ротotevřít/vypláchnout ústa

volba: та́йное/откры́тое голосова́ниеtajná/veřejná volba

zahájit: откры́ть вы́ставку/заседа́ние/сезо́нzahájit výstavu/schůzi/sezónu

založit: откры́ть счётfin. založit si účet

hrát: игра́ть в откры́туюhrát s odkrytými kartami

stůl: откры́ть свои́ ка́ртыvyložit karty na stůl

vyjít: раскры́ть ка́рты, пойти́ в откры́туюvyjít s pravdou ven

zákon: И́менем зако́на - откро́йте!Jménem zákona - otevřete!

дверь: при откры́тых дверя́хotevřeně, veřejně