Hlavní obsah

откры́тый

Přídavné jméno-ая, -ое; -ы́т

  1. откры́тый вопро́с otevřená/nevyřešená otázka
  2. откры́тая ра́на otevřená rána
  3. откры́тое письмо́ otevřený dopis dopis opublikovaný v tisku
  4. на откры́том во́здухе pod širým nebem, venku
  5. день откры́тых двере́й den otevřených dveří
  6. с откры́тыми глаза́ми s otevřenýma očima, soustředěně

Vyskytuje se v

дверь: при откры́тых дверя́хotevřeně, veřejně

дверь: день откры́тых двере́йden otevřených dveří

мо́ре: откры́тое мо́реotevřené moře

откры́ть: Откры́то!Je otevřeno!

во́здух: на откры́том во́здухеvenku

дверь: откры́ть/закры́ть дверьotevřít/zavřít dveře

оста́вить: оста́вить вопро́с откры́тымnechat otázku otevřenou

откры́ть: откры́ть чемода́нotevřít kufr

откры́ть: откры́ть окно́otevřít okno

откры́ть: откры́ть сезо́нzahájit sezónu

откры́ть: откры́ть ротotevřít ústa

откры́ть: откры́ть счётotevřít (si) účet

счёт: откры́ть/закры́ть счётzaložit/zrušit účet

счёт: откры́ть счётotevřít skóre

светофо́р: светофо́р откры́т/закры́тna semaforu je zelená/červená

dopis: otevřený dopisоткры́тое письмо́

dveře: den otevřených dveříДень откры́тых двере́й

nebe: pod širým nebemпод откры́тым не́бом

otevřený: otevřená zlomeninaоткры́тый перело́м

otevřený: den otevřených dveříдень откры́тых двере́й

otevřený: otevřený dopisоткры́тое письмо́

slabika: otevřená/zavřená slabikaоткры́тый/закры́тый слог

těžba: horn. povrchová těžbaоткры́тая добы́ча

trh: černý/volný trhчёрный/откры́тый ры́нок

účet: otevřít si účetоткры́ть счёт

veřejný: ekon. veřejná obchodní společnostоткры́тое торго́вое о́бщество

zlomenina: otevřená/uzavřená zlomeninaоткры́тый/закры́тый перело́м

bazén: krytý/otevřený bazénзакры́тый/откры́тый бассе́йн

debata: zahájit debatuоткры́ть пре́ния

debata: veřejná debataоткры́тая диску́ссия

dveře: otevřené/zavřené dveřeоткры́тая/закры́тая дверь

konto: otevřít si kontoоткры́ть (ба́нковский) счёт

množina: otevřená/uzavřená množinaоткры́тое/за́мкнутое мно́жество

nechat: nechat otázku otevřenouоста́вить вопро́с откры́тым

objevit: iron. objevit Amerikuоткры́ть Аме́рику

obvod: otevřený obvodоткры́тый ко́нтур

odhalit: odhalit spiknutíоткры́ть за́говор

odhalit: odhalit hruďоткры́ть грудь

okno: otevřít/zavřít oknoоткры́ть/закры́ть окно́, ve vlaku опусти́ть/подня́ть окно́

oko: otevřít očiоткры́ть глаза́

otevřeně: Promluvíme si otevřeně.Поговори́м откры́то.

otevřený: otevřený oheňоткры́тое пла́мя

otevřený: geogr. otevřené mořeоткры́тое мо́ре

otevřený: mat. otevřený intervalоткры́тый промежу́ток

otevřený: otevřený konecоткры́тый коне́ц

otevřený: otevřený konfliktоткры́тый конфли́кт

otevřený: otevřená kritikaоткры́тая кри́тика

otevřít: otevřít si účet v banceоткры́ть счёт в ба́нке

prostranství: otevřené prostranstvíоткры́тый во́здух

přiznat: otevřeně přiznat své chybyоткры́то созна́ть/призна́ть свои́ оши́бки

spustit: spustit palbuоткры́ть ого́нь

střelba: zahájit střelbuоткры́ть стрельбу́/ого́нь

širák: pod širákemпод откры́тым не́бом

širý: pod širým nebemпод откры́тым не́бом

ústa: otevřít/vypláchnout ústaоткры́ть/полоска́ть рот

veřejný: veřejné zasedání/hlasováníоткры́тое заседа́ние/голосова́ние

volba: tajná/veřejná volbaта́йное/откры́тое голосова́ние

zahájit: zahájit výstavu/schůzi/sezónuоткры́ть вы́ставку/заседа́ние/сезо́н

založit: fin. založit si účetоткры́ть счёт

založit: založit firmuсозда́ть/основа́ть/откры́ть фи́рму

stůl: vyložit karty na stůlоткры́ть свои́ ка́рты

vyjít: vyjít s pravdou venраскры́ть ка́рты, пойти́ в откры́тую

zákon: Jménem zákona - otevřete!И́менем зако́на - откро́йте!

откры́тый: откры́тый вопро́сotevřená/nevyřešená otázka

откры́тый: откры́тая ра́наotevřená rána

откры́тый: откры́тое письмо́otevřený dopis dopis opublikovaný v tisku

откры́тый: на откры́том во́здухеpod širým nebem, venku

откры́тый: день откры́тых двере́йden otevřených dveří

откры́тый: с откры́тыми глаза́миs otevřenýma očima, soustředěně

откры́тый: под откры́тым не́бомpod širým nebem, venku