Hlavní obsah

účet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (účtenka, faktura) счётvyrovnat/vystavit/předložit účetоплати́ть/выписа́ть/предъя́вить счётúčet za telefonсчёт за телефо́н
  2. (vrub, újma) счёт, отчётvolat na účet volanéhoзвони́ть за счёт вызыва́емого абоне́нта
  3. (v bance ap.) fin. счёт, акка́унтpřevést na jiný účetперевести́/перечи́слить на друго́й счётbankovní účetба́нковский счётotevřít si účetоткры́ть счётvýpis z účtuвы́писка со счётаběžný účetтеку́щий/расчётный счётspořicí účetсберега́тельный счёт
  4. (uživatelský ap.) счётuživatelský účetпо́льзовательский счёт, счёт по́льзователя, акка́унт

Vyskytuje se v

běžný: fin. běžný účetтеку́щий счёт

číslo: číslo účtuно́мер счёта

depozitní: depozitní účetдепози́тный счёт

devizový: devizový účetвалю́тный счёт

korunový: korunový účetсчёт в кро́нах

stav: stav účtuсостоя́ние счёта

fiktivní: fiktivní smlouva/účet/ztrátaмни́мый догово́р/счёт/убы́ток

kontrola: kontrola účtůпрове́рка счётов

majitel: majitel účtuдержа́тель счёта

obstavit: obstavit účet v banceарестова́ть счёт в ба́нке

otevřít: otevřít si účet v banceоткры́ть счёт в ба́нке

převést: převést obnos na účetперечи́слить су́мму на счёт

revidovaný: ekon. revidovaný účetпрове́ренный счёт

revize: revize účtůпрове́рка счётов

spořicí: fin. spořicí účetсберега́тельный счёт

strhnout: fin. strhnout částku z účtuсписа́ть су́мму со счёта

uložit: uložit peníze na účetвнести́ де́ньги на счёт

úvěrový: úvěrový účetсчёт креди́та

uživatelský: uživatelský účetучётная ка́рточка

volaný: hovor na účet volanéhoзвоно́к за счёт вызыва́емого абоне́нта

výběr: výběr hotovosti z účtuсня́тие нали́чных со счёта

výpis: fin. výpis z účtuвы́писка по счёту

vyřizovat (si): vyřizovat si účtyсводи́ть счёты

zablokovaný: fin. zablokovaný účetзаморо́женный счёт

zablokovat: Banka mi zablokovala účet.Банк заморо́зил мой счёт.

založení: založení účtuоткры́тие счёта

založit: fin. založit si účetоткры́ть счёт

zůstatek: fin. zůstatek na účtuоста́ток на счёте

žirový: žirový účetжи́ро-счёт

bavit se: bavit se na čí účetпроха́живаться по а́дресу/на счёт, высме́ивать кого, подсме́иваться, насмеха́ться

skládat: skládat účty komu z čehoдава́ть отчёт кому в чём

вы́писка: výpis z účtuвы́писка из счёта

накопи́тельный: spořicí účetнакопи́тельный счёт

откры́ть: otevřít (si) účetоткры́ть счёт

распоряди́тель: správce účtu распоряди́тель счёта

сберега́тельный: spořicí účetсберега́тельный счёт

соотноси́тельный: souvztažný účetсоотноси́тельный счёт

счёт: běžný účetтеку́щий счёт

ба́нковский: bankovní účetба́нковский счёт

жить: žít na cizí účetжить за чужо́й счёт

остри́ть: Bavili se na jeho účet.Остри́ли на его́ счёт.

счёты: vyrovnat si účty, vyrovnat se s kýmсвести́ с кем счёты

účet: volat na účet volanéhoзвони́ть за счёт вызыва́емого абоне́нта