Hlavní obsah

účet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (účtenka, faktura) счётvyrovnat/vystavit/předložit účetоплати́ть/выписа́ть/предъя́вить счётúčet za telefonсчёт за телефо́н
  2. (vrub, újma) счёт, отчётvolat na účet volanéhoзвони́ть за счёт вызыва́емого абоне́нта
  3. (v bance ap.) fin. счёт, акка́унтpřevést na jiný účetперевести́/перечи́слить на друго́й счётbankovní účetба́нковский счётotevřít si účetоткры́ть счётvýpis z účtuвы́писка со счётаběžný účetтеку́щий/расчётный счётspořicí účetсберега́тельный счёт
  4. (uživatelský ap.) счёт, аккаунтuživatelský účetпо́льзовательский счёт, счёт по́льзователя

Vyskytuje se v

běžný: fin. běžný účetтеку́щий счёт

číslo: číslo účtuно́мер счёта

depozitní: depozitní účetдепози́тный счёт

devizový: devizový účetвалю́тный счёт

korunový: korunový účetсчёт в кро́нах

stav: stav účtuсостоя́ние счёта

fiktivní: fiktivní smlouva/účet/ztrátaмни́мый догово́р/счёт/убы́ток

kontrola: kontrola účtůпрове́рка счётов

majitel: majitel účtuдержа́тель счёта

obstavení: obstavení účtůзамора́живание счётов

obstavit: obstavit účet v banceарестова́ть счёт в ба́нке

otevřít: otevřít si účet v banceоткры́ть счёт в ба́нке

převést: převést obnos na účetперечи́слить су́мму на счёт

revidovaný: ekon. revidovaný účetпрове́ренный счёт

revize: revize účtůпрове́рка счётов

spořicí: fin. spořicí účetсберега́тельный счёт

strhnout: fin. strhnout částku z účtuсписа́ть су́мму со счёта

uložit: uložit peníze na účetвнести́ де́ньги на счёт

úvěrový: úvěrový účetсчёт креди́та

uživatelský: uživatelský účetучётная ка́рточка

volaný: hovor na účet volanéhoзвоно́к за счёт вызыва́емого абоне́нта

výběr: výběr hotovosti z účtuсня́тие нали́чных со счёта

výpis: fin. výpis z účtuвы́писка по счёту

vyřizování: přen. vyřizování účtůсведе́ние счётов

vyřizovat (si): vyřizovat si účtyсводи́ть счёты

zablokovaný: fin. zablokovaný účetзаморо́женный счёт

zablokovat: Banka mi zablokovala účet.Банк заморо́зил мой счёт.

založení: založení účtuоткры́тие счёта

založit: fin. založit si účetоткры́ть счёт

zřízení: zřízení účtuоткры́тие счёта

zůstatek: fin. zůstatek na účtuоста́ток на счёте

žirový: žirový účetжи́ро-счёт

bavit se: bavit se na čí účetпроха́живаться по а́дресу/на счёт, высме́ивать кого

skládat: skládat účty komu z čehoдава́ть отчёт кому в чём

вы́писка: вы́писка из счётаvýpis z účtu

накопи́тельный: накопи́тельный счётspořicí účet

распоряди́тель: распоряди́тель счётаsprávce účtu

сберега́тельный: сберега́тельный счётspořicí účet

соотноси́тельный: соотноси́тельный счётsouvztažný účet

счёт: теку́щий счётběžný účet

счёт: вы́писка со счётаvýpis z účtu

счёт: лицево́й счётosobní účet

ба́нковский: ба́нковский счётbankovní účet

жить: жить за чужо́й счётžít na cizí účet

остри́ть: Остри́ли на его́ счёт.Bavili se na jeho účet.

откры́ть: откры́ть счётotevřít (si) účet

счёт: откры́ть/закры́ть счётzaložit/zrušit účet

счёты: свести́ с кем счётыvyrovnat si účty, vyrovnat se s kým