Hlavní obsah

uživatelský

Přídavné jméno

  • по́льзовательский, (каса́ющийся) по́льзователяuživatelská příručkaруково́дство по́льзователяuživatelské rozhraníпо́льзовательский интерфе́йсuživatelský účetучётная ка́рточкаuživatelské jménoи́мя по́льзователя

Vyskytuje se v

jméno: и́мя по́льзователя, и́мя учётной за́писиvýp. uživatelské jméno

podpora: подде́ржка по́льзователейvýp. uživatelská podpora

profil: ка́рточка по́льзователяuživatelský profil

účet: по́льзовательский счёт, счёт по́льзователя, акка́унтuživatelský účet

manuál: руково́дство по́льзователяuživatelský manuál

příručka: руково́дство по́льзователяuživatelská příručka

логи́н: Введи́те логи́н и паро́ль.Napište uživatelské jméno a heslo.

руково́дство: руково́дство по́льзователяuživatelský manuál

uživatelský: и́мя по́льзователяuživatelské jméno