Hlavní obsah

uživatelsky

Příslovce

  • по́льзовательскиuživatelsky příjemnýудо́бный для по́льзователя

Vyskytuje se v

jméno: výp. uživatelské jménoи́мя по́льзователя, и́мя учётной за́писи

podpora: výp. uživatelská podporaподде́ржка по́льзователей

profil: uživatelský profilка́рточка по́льзователя

přívětivý: uživatelsky přívětivý ovládání ap.удо́бный для по́льзователя

účet: uživatelský účetпо́льзовательский счёт, счёт по́льзователя, акка́унт

uživatelský: uživatelské jménoи́мя по́льзователя

manuál: uživatelský manuálруково́дство по́льзователя

příručka: uživatelská příručkaруково́дство по́льзователя

логи́н: Napište uživatelské jméno a heslo.Введи́те логи́н и паро́ль.

руково́дство: uživatelský manuálруково́дство по́льзователя

uživatelsky: uživatelsky příjemnýудо́бный для по́льзователя