Hlavní obsah

běžný

Vyskytuje se v

metr: пого́нный метрběžný metr

účet: теку́щий/расчётный счётběžný účet

vydání: расхо́жие де́ньгиpeníze na běžná vydání

вклад: теку́щий вкладběžný vklad

расхо́жий: расхо́жие де́ньгиpeníze na běžná vydání

счёт: теку́щий счётběžný účet

теку́щий: теку́щий ремо́нтběžná údržba

běžný: теку́щие расхо́дыběžné výdaje