Hlavní obsah

теку́щий

Přídavné jméno-ая, -ее

  1. теку́щий счёт fin.běžný účet

Vyskytuje se v

теку́щий: běžný účetтеку́щий счёт

вклад: běžný vkladтеку́щий вклад

счёт: běžný účetтеку́щий счёт

běžný: běžné výdajeтеку́щие расхо́ды

účet: běžný účetтеку́щий/расчётный счёт

aktualizovaný: aktualizovaný ceníkобновлённый/теку́щий прайс-ли́ст

konec: ke konci stávajícího rokuдо конца́ теку́щего го́да

téct: Teče mu z nosu.У него́ течёт из но́са.

plynout: Vše plyne.Всё течёт.

slina: Sbíhají se mi sliny.У меня́ слю́нки теку́т.

моме́нт: současnost, současné obdobíтеку́щий моме́нт