Hlavní obsah

předběžný

Vyskytuje se v

cela: cela předběžného zadrženíка́мера предвари́тельного заключе́ния, КПЗ

kalkulace: předběžná kalkulaceпредвари́тельный расчёт

zadržení: práv. předběžné zadrženíпредвари́тельный аре́ст

provést: práv. provést předběžné šetřeníпроизвести́ дозна́ние

vyšetřování: předběžné vyšetřováníпредвари́тельное сле́дствие

дозна́ние: provést předběžné šetřeníпроизвести́ дозна́ние

разрабо́тка: předběžná studieпредвари́тельная разрабо́тка

рассле́дование: předběžné šetřeníпредвари́тельное рассле́дование

předběžný: přijmout předběžná opatřeníприня́ть предвари́тельные ме́ры