Hlavní obsah

pevný

Přídavné jméno

  1. (odolný, tvrdý) кре́пкий, про́чный, пло́тный
  2. (v tuhém skupenství) твёрдыйfyz. pevné skupenstvíтвёрдое состоя́ние
  3. (nepohyblivý) стаби́льный, неподви́жныйpevná telefonní linkaстаби́льная телефо́нная ли́нияtech. pevná kladkaнеподви́жный блокsport. pevný startстарт с ме́стаvýp. pevný diskжёсткий диск, хард диск
  4. (zabezpečený proti pádu ap.) кре́пкий
  5. (zajištěný smlouvou ap.) твёрдыйpevný platтвёрдый окла́д
  6. (trvalý) твёрдый, непоколеби́мыйpevná víraтвёрдая ве́раpevná vůleстальна́я во́ля

Vyskytuje se v

disk: pevný diskжёсткий/хард диск, винче́стер

linka: pevná linkaстациона́рный (телефо́н)

náprava: přední/zadní/pevná nápravaпере́дняя/за́дняя/жёсткая ось

start: sport. pevný/letmý startстарт с ме́ста/хо́да

stav: pevný/kapalný/plynný stavтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние

skupenství: pevné/kapalné/plynné skupenstvíтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние

úrok: nominální/diskontní/pevný úrokномина́льный/диско́нтный/фикси́рованный проце́нт

zdraví: chatrné/pevné/železné zdravíсла́бое/несокруши́мое/желе́зное здоро́вье

zásada: mít pevné zásadyиме́ть твёрдые убежде́ния

диск: pevný disk жёсткий диск

жёсткий: pevný disk жёсткий диск

лошади́ный: pevné zdravíлошади́ное здоро́вье

то́пливо: pevné palivoтвёрдое то́пливо

нерв: pevné/železné nervyжеле́зные/стальны́е не́рвы

объя́тие: přátelská/horoucí/pevná objetíдру́жеские/жа́ркие/кре́пкие объя́тия

сто́йкий: pevný charakterсто́йкий хара́ктер

фикси́рованный: pevný termínфикси́рованное вре́мя

pevný: fyz. pevné skupenstvíтвёрдое состоя́ние