Hlavní obsah

zdraví

Podstatné jméno, rod střední

  1. (dobrý zdravotní stav) здоро́вьеchránit si zdravíбере́чь своё здоро́вьеzdraví škodlivýвре́дный для здоро́вьяchatrné/pevné/železné zdravíсла́бое/несокруши́мое/желе́зное здоро́вьеKouření škodí zdraví.Куре́ние вре́дно для здоро́вья.Na zdraví!За ва́ше здоро́вье!práv. ublížení na zdravíтеле́сное поврежде́ние, нанесе́ние теле́сных поврежде́ний
  2. (stav pohody) здоро́вье

Vyskytuje se v

rozum: здра́вый смыслzdravý rozum

ublížení: теле́сное поврежде́ниеpráv. ublížení na zdraví

zdravý: здоро́вый ра́зумzdravý rozum

ctižádost: здоро́вое честолю́биеzdravá ctižádost

číše: подня́ть бока́л за здоро́вьеpozvednout číši na zdraví

dbát: забо́титься о своём здоро́вьеdbát o své zdraví

hazardovat: рискова́ть здоро́вьемhazardovat se zdravím

křehký: хру́пкое здоро́вьеkřehké zdraví

ničit: по́ртить/гро́бить (своё) здоро́вьеničit (si) zdraví

pamatovat (si): По́мните о своём здоро́вье.Pamatujte na své zdraví.

pít: пить за здоро́вье хозя́инаpít na zdraví hostitele

podlomený: надло́мленное здоро́вьеpodlomené zdraví

podlomit: расстро́ить здоро́вьеpodlomit si zdraví

přeptat se: спроси́ть о здоро́вьеpřeptat se na zdraví

připít: вы́пить за здоро́вьеpřipít si na zdraví

šetřit: бере́чь здоро́вье/глаза́/си́лыšetřit si zdraví/oči/síly

škodit: Куре́ние вреди́т здоро́вью.Kouření škodí zdraví.

škodlivý: вре́дный для здоро́вьяzdraví škodlivý

vypadat: Он вы́глядит здо́рово.Vypadá zdravě.

vyváznout: уцеле́ть, оста́ться це́лым и невреди́мым, вы́йти сухи́м из воды́vyváznout se zdravou kůží

zdravě: жить здоро́воzdravě žít

zničit: испо́ртить (своё) здоро́вьеzničit si zdraví

buk: здоро́вый как быкzdravý jako buk

čistota: Чистота́ - зало́г здоро́вья.Čistota půl zdraví.

kouření: Куре́ние вреди́т здоро́вью.Kouření škodí zdraví.

příčit se: противоре́чить здра́вому смы́слуpříčit se zdravému rozumu

ryba: Он здоро́вый как бык., Он соверше́нно здоро́в.Je zdravý jako ryba.

вы́пить: вы́пить за здоро́вье/дру́жбуpřipít si na zdraví/přátelství

лошади́ный: лошади́ное здоро́вьеpevné zdraví

вопреки́: вопреки́ здра́вому смы́слуproti zdravému rozumu

вреди́ть: Куре́ние вреди́т здоро́вью.Kouření škodí zdraví.

вре́дный: вре́дный для здоро́вьяzdraví škodlivý

губи́тельный: губи́тельно для здоро́вьяzdraví škodlivé

для: вре́дно для здоро́вьяzdraví škodlivé

здра́вый: здра́вый умzdravý rozum

пить: пить за здоро́вьеpít na zdraví

поврежде́ние: тяжёлое теле́сное поврежде́ниеtěžké ublížení na zdraví

разру́шить: разру́шить здоро́вьеpodlomit zdraví

расстро́ить: расстро́ить здоро́вьеpodlomit si zdraví

сохрани́ть: сохрани́ть здоро́вьеudržet si zdraví

zdraví: За ва́ше здоро́вье!Na zdraví!

хру́пкий: хру́пкое здоро́вьеchatrné zdraví

бык: здоро́в как быкzdravý jako ryba

здоро́вье: За здоро́вье!Na zdraví!