Hlavní obsah

nemoc

Podstatné jméno, rod ženský

  • заболева́ние, боле́зньlehká/těžká nemocлёгкая/тяжёлая боле́зньnevyléčitelná nemocнеизлечи́мая боле́зньinfekční nemociинфекцио́нные заболева́нияdětské nemociде́тские боле́зниpřechodit nemocперенести́ боле́знь на нога́хnemoc z povoláníпрофессиона́льные заболева́ния

Vyskytuje se v

vystát: nemoci vystátnemoci snést не выноси́ть, не перева́ривать кого/что

kožní: kožní nemociко́жные боле́зни

mořský: mořská nemocморска́я боле́знь

nakažlivý: nakažlivá nemocзара́зная боле́знь

ozáření: med. nemoc z ozářeníлучева́я боле́знь

respirační: med. respirační nemociреспирато́рные заболева́ния

spavý: med. spavá nemocсо́нная боле́знь

šílený: vet. nemoc šílených kravкоро́вье бе́шенство, гу́бчатая энцефалопа́тия

ženský: ženské nemociже́нские боле́зни

absence: absence pro nemocотсу́тствие из-за боле́зни

dědičný: dědičná nemocнасле́дственная боле́знь

chronický: chronická nemocхрони́ческая боле́знь

nepřítomný: Je nepřítomen pro nemoc.Он отсу́тствует из-за боле́зни.

omluvit: nepřítomnost v práci omluvit nemocíоправда́ть нея́вку на рабо́те боле́знью

podpora: podpora v nemociпосо́бие по боле́зни

postupovat: Nemoc postupuje.Боле́знь прогресси́рует.

předstírat: předstírat nemocсимули́ровать боле́знь, притворя́ться больны́м

přejít: Nemoc přešla.Боле́знь прошла́.

přenášet: Klíšťata přenášejí smrtelně nebezpečné nemoci.Кле́щи перено́сят смерте́льно опа́сные боле́зни.

případ: pojištění pro případ nemociстрахова́ние на слу́чай боле́зни

těžký: těžká nemocтяжёлая боле́знь

vážný: vážná nemocтяжёлая боле́знь

vylízat se: vylízat se z nemociвы́здороветь, попра́виться, hovor. отлежа́ться

zákeřný: zákeřná nemocкова́рная боле́знь

боле́знь: nakažlivá nemocзара́зная боле́знь

высо́тный: akutní horská nemoc высо́тная боле́знь

затяжно́й: vleklá nemocзатяжна́я боле́знь

лучево́й: nemoc z ozářeníлучева́я боле́знь

морско́й: mořská nemocморска́я боле́знь

неизлечи́мый: nevyléčitelná nemocнеизлечи́мая боле́знь

нога́: přechodit nemocперенести́ боле́знь на нога́х

перенести́: přechodit nemocперенести́ боле́знь на нога́х

полово́й: pohlavní nemociполовы́е заболева́ния

возбуди́тель: původce nemociвозбуди́тель боле́зни

восприи́мчивый: dítě náchylné k nakažlivým nemocemребёнок восприи́мчивый к зара́зным боле́зням

всле́дствие: nepřítomnost pro nemocотстава́ние всле́дствие боле́зни

зарази́тельный: nakažlivá nemocзарази́тельная боле́знь

по: pro nemocпо боле́зни

nemoc: infekční nemociинфекцио́нные заболева́ния