Hlavní obsah

chyba

Vyskytuje se v

tisk: chyba tiskuопеча́тка

tiskový: tisková chybaопеча́тка

udělat: udělat chybuошиби́ться, сде́лать оши́бку

dělat: dělat chybyде́лать оши́бки, ошиба́ться

gramatický: gramatická chybaграммати́ческая оши́бка

hrubý: hrubá chybaгру́бая оши́бка

kolosální: kolosální chybaколосса́льная оши́бка

nadělat: nadělat chyby/dluhyнаде́лать оши́бок/долго́в

napravit: Chybu je možné napravit.Оши́бку мо́жно испра́вить.

nedbalost: chyba z nedbalostiоши́бка по небре́жности

platit: draze platit za své chybyдо́рого распла́чиваться за свои́ оши́бки

poučit se: poučit se z chybучи́ться на оши́бках

pravopisný: pravopisná chybaорфографи́ческая оши́бка, оши́бка в правописа́нии

programový: výp. programová chybaбаг, глюк

přehlédnout: přehlédnout chybuпросмотре́ть оши́бку

přiznat: otevřeně přiznat své chybyоткры́то созна́ть/призна́ть свои́ оши́бки

systémový: systémová chybaсисте́мная оши́бка

vychytat: vychytat chybyотлови́ть оши́бки

slib: Sliby chyby.Пусты́е обеща́ния.

učit se: Chybami se člověk učí.На оши́бках у́чатся.

исключи́ть: исключи́ть возмо́жность оши́бкиvyloučit chyby

оши́бка: оши́бка в вычисле́нииchyba ve výpočtu

созна́ться: созна́ться в свое́й оши́бкеpřiznat svou chybu

фол: персона́льный фолosobní chyba