Hlavní obsah

slib

Vyskytuje se v

učinit: сде́лать заявле́ние/обеща́ниеučinit prohlášení/slib

celibát: дать обе́т безбра́чияsložit slib celibátu

mlčet: Обеща́л молча́ть.Slíbil, že bude mlčet.

nedodržet: нару́шить обеща́ниеnedodržet slib

nesplnit: не вы́полнить обеща́ниеnesplnit slib

plnit: выполня́ть обеща́нияplnit sliby

splnit: вы́полнить обеща́ниеsplnit slib

vágní: неопределённые обеща́нияvágní sliby

безбра́чие: обе́т безбра́чияslib celibátu

го́рло: Он сыт по го́рло обеща́ниями.Má už dost slibů.

slib: дать обеща́ние комуdát komu slib