Hlavní obsah

plnit

Nedokonavé sloveso

  1. (činit plným) наполня́ть, набива́ть(nákladem ap.) загружа́ть что чемgastr. plnit co tvarohemначиня́ть что тво́рогомgastr. plnit krocanaфарширова́ть индю́ка
  2. (uskutečňovat) выполня́ть, исполня́ть, осуществля́ть чтоplnit slibyвыполня́ть обеща́ния
  3. (účel ap.) соотве́тствовать, удовлетворя́ть чемуplnit svůj účelсоотве́тствовать своему́ назначе́нию

Vyskytuje se v

plně: Я с Ва́ми вполне́ согла́сен.Plně s Vámi souhlasím.

povinnost: выполня́ть обя́занностьplnit povinnost

soustředit se: целико́м сосредото́читься на чемplně se soustředit na co

vytížený: У меня́ напряжённый гра́фик.Jsem plně vytížený.

vytížit: Он был по́лностью за́нят.Byl plně vytížen.

по́лностью: По́лностью с ва́ми согла́сен.Plně s vámi souhlasím.

plnit: начиня́ть что тво́рогомgastr. plnit co tvarohem