Hlavní obsah

splnit

Vyskytuje se v

slib: dodržet/splnit slibсдержа́ть/вы́полнить обеща́ние

nesplnit: nesplnit slibне вы́полнить обеща́ние

očekávání: splnit očekáváníоправда́ть ожида́ния

přání: splnit poslední přáníиспо́лнить после́днее жела́ние

rozkaz: splnit rozkazиспо́лнить прика́з

úkol: splnit úkolвы́полнить зада́чу

испо́лнить: испо́лнить прика́зsplnit rozkaz