Hlavní obsah

úkol

Vyskytuje se v

neodkladný: уда́рное зада́ниеneodkladný úkol

nevyřešený: нерешённое зада́ниеnevyřešený úkol

plnění: выполне́ние зада́нияplnění úkolu

poradit si: спра́виться с зада́чейporadit si s úkolem

prvořadý: перве́йшая зада́чаprvořadý úkol

sedět: сиде́ть за уро́камиsedět nad úkoly

správný: пра́вильное реше́ние зада́чиsprávné řešení úkolu

stát: стоя́ть пе́ред пробле́мой/зада́ниемstát před problémem/úkolem

дома́шний: дома́шнее зада́ниеdomácí úkol

зада́ние: дома́шнее зада́ниеdomácí úkol

ко́е-ка́к: уро́ки пригото́влены ко́е-ка́кledabyle udělané úkoly

специа́льный: специа́льное зада́ниеspeciální úkol velmi důležitý

уро́к: гото́вить уро́ки/сиде́ть за уро́камиdělat úkoly

úkol: дома́шнее зада́ние, дома́шка, уро́кdomácí úkol