Hlavní obsah

sedět

Nedokonavé sloveso

  1. (na židli ap.) сиде́тьsedět nad úkolyсиде́ть за уро́камиsedět na nočníkuсиде́ть на горшке́nečinně sedětсиде́ть без де́ла
  2. hovor.(déle se zdržovat) сиде́тьhovor.(doma ap.) выси́живатьhovor.(u nemocného) дежу́ритьCo sedíš pořád doma?Что ты до́ма выси́живаешь?sedět nad knížkamiкорпе́ть над уче́бникамиsedět u pivaсиде́ть за пи́вом
  3. hovor.(spočívat) сиде́ть
  4. (na vejcích) сиде́ть, выси́живать птенцо́в
  5. ob.(ve vězení) сиде́ть, находи́ться в заключе́нииsedět za vražduсиде́ть в тюрьме́ за уби́йство
  6. hovor.(vyhovovat) удовлетворя́ть, подходи́тьTi lidé mi nesedí.Э́ти лю́ди мне не подхо́дят.
  7. hovor.(být výstižný) подходи́ть, соотве́тствовать

Vyskytuje se v

naprázdno: сиде́ть без де́лаsedět naprázdno nečinně

Turek: сиде́ть по-туре́цкиsedět na Turka

basa: сиде́ть за решёткойsedět v base

bobek: сиде́ть на ко́рточкахsedět na bobku

dřep: сиде́ть на ко́рточкахsedět v dřepu

klidně: Сиди́ споко́йно!Seď klidně!

klín: сиде́ть у кого на коле́няхsedět komu na klíně

mlčet: Сиди́т и молчи́т.Sedí a mlčí.

nedutat: Сидя́т, да́же не пи́кнут.Sedí, ani nedutají.

počítač: сиде́ть за компью́теромsedět u počítače

stín: сиде́ть в теньке́sedět ve stínu

pec: лежа́ть (до́ма) на печи́, сиде́ть до́маsedět za pecí

prach: сиде́ть на бо́чке с по́рохомsedět na sudu s prachem

teplo: го́ря не знать, жить как у Христа́ за па́зухойsedět (si) v teple

založený: сиде́ть сложа́ ру́киpřen. sedět se založenýma rukama

židle: сиде́ть ме́жду двух сту́льевsedět na dvou židlích

мы́шка: Как мы́шка сиди́т.Sedí jako myška.

за: сиде́ть за столо́мsedět u stolu

коле́но: сиде́ть у кого на коле́няхsedět komu na klíně

па́рта: сиде́ть за па́ртой с кемsedět v lavici s kým

рост: что не по ро́стуco nesedí, nemá správnou velikost

сиде́ть: сиде́ть без де́лаnečinně sedět, zahálet

за́яц: За двумя́ за́йцами пого́нишься ни одного́ не пойма́ешь.Nemůžeš sedět na dvou židlích (zároveň).

стул: сиде́ть ме́жду двух сту́льевsedět na dvou židlích

sedět: сиде́ть за уро́камиsedět nad úkoly