Hlavní obsah

teplo

Příslovce

Vyskytuje se v

latentní: скры́тая теплота́fyz. latentní teplo

pohlcení: теплопоглоще́ниеpohlcení tepla

převod: переда́ча тепла́fyz. převod tepla

slučovací: теплота́ образова́нияchem. slučovací teplo

tažení: горя́чее волоче́ниеtažení za tepla

akumulovat: аккумули́ровать тепло́/эне́ргию/ресу́рсыakumulovat teplo/energii/zásoby

být: Мне тепло́.Je mi teplo.

poměrně: Здесь относи́тельно тепло́.Je tu poměrně teplo.

šíření: ско́рость распростране́ния тепла́fyz. rychlost šíření tepla

teplo: На у́лице тепло́.Venku je teplo.

únik: уте́чка га́за/тепла́únik plynu/tepla

vodič: теплопроводни́к, проводни́к тепла́vodič tepla

жа́рко: Сего́дня о́чень жа́рко.Dnes je strašně teplo.