Hlavní obsah

poměrně

Vyskytuje se v

poměrný: пропорциона́льная избира́тельная систе́маpoměrný volební systém

zastoupení: пропорциона́льное/мажорита́рное/парите́тное представи́тельствоpoměrné/většinové/paritní zastoupení

большинство́: относи́тельное большинство́poměrná většina

представи́тельство: пропорциона́льное представи́тельствоpoměrné zastoupení

пропорциона́льный: пропорциона́льная избира́тельная систе́маpoměrný volební systém

poměrně: Здесь относи́тельно тепло́.Je tu poměrně teplo.