Hlavní obsah

poměrný

Vyskytuje se v

zastoupení: poměrné/většinové/paritní zastoupeníпропорциона́льное/мажорита́рное/парите́тное представи́тельство

большинство́: относи́тельное большинство́poměrná většina

представи́тельство: пропорциона́льное представи́тельствоpoměrné zastoupení

пропорциона́льный: пропорциона́льная избира́тельная систе́маpoměrný volební systém