Hlavní obsah

poměrně

Vyskytuje se v

poměrný: poměrný volební systémпропорциона́льная избира́тельная систе́ма

zastoupení: poměrné/většinové/paritní zastoupeníпропорциона́льное/мажорита́рное/парите́тное представи́тельство

большинство́: poměrná většinaотноси́тельное большинство́

представи́тельство: poměrné zastoupení пропорциона́льное представи́тельство

пропорциона́льный: poměrný volební systémпропорциона́льная избира́тельная систе́ма

poměrně: Je tu poměrně teplo.Здесь относи́тельно тепло́.