Hlavní obsah

zastoupení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (účast zástupců) представи́тельствоpoměrné/většinové/paritní zastoupeníпропорциона́льное/мажорита́рное/парите́тное представи́тельство
  2. (postavení zástupce) представи́тельство(dočasné) замести́тельствоvýhradní zastoupení (pro Slovensko a Maďarsko)исключи́тельное представи́тельство (для Слова́кии и Ве́нгрии)obchodní zastoupeníторго́вое представи́тельство, комме́рческое аге́нтствоjednat v zastoupení kohoде́йствовать как представи́тель кого
  3. (zastupitelství) представи́тельство