Hlavní obsah

většinový

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

zastoupení: poměrné/většinové/paritní zastoupeníпропорциона́льное/мажорита́рное/парите́тное представи́тельство

většinový: většinový volební systémмажорита́рная избира́тельная систе́ма