Hlavní obsah

сиде́ть

Nedokonavé slovesoсижу́, сиди́шь; сидя́

  1. сиде́ть в де́вках hovor.být/zůstávat na ocet
  2. вот где сиди́т кто/что у кого hovor., hanl.mít plné zuby koho/čeho

Vyskytuje se v

гвоздь: leží mi to v hlavěгвоздём сиди́т что

ко́рточки: dřepět, sedět na bobkuсиде́ть на ко́рточках

печёнка: ležet komu v žaludkuсиде́ть у кого в печёнках

сиде́ть: být/zůstávat na ocetсиде́ть в де́вках

ше́я: viset na krku komuна ше́е сиде́ть/висе́ть у кого

мешо́к: Kabát visí na kom jako pytel.Пальто́ сиди́т на ком мешко́м.

мы́шка: Sedí jako myška. Как мы́шка сиди́т.

за: sedět u stoluсиде́ть за столо́м

коле́но: sedět komu na klíněсиде́ть у кого на коле́нях

па́рта: sedět v lavici s kýmсиде́ть за па́ртой с кем

уро́к: dělat úkolyгото́вить уро́ки/сиде́ть за уро́ками

зано́за: drží se, hlodá, je neodbytný o myšlence ap.зано́зой сиди́т кто/что в ком

имени́нник: Vypadá spokojeně.Сиди́т имени́нником.

копе́йка: nemít ani flokaсиде́ть без копе́йки

мель: být na suchu být bez penězсиде́ть на мели́

самова́р: popíjet čajсиде́ть за самова́ром

си́день: nevycházet ani na krok, nevystrčit ani nosси́днем сиде́ть

стул: sedět na dvou židlíchсиде́ть ме́жду двух сту́льев

чемода́н: být připraven k odjezdu, mít cestovní horečkuсиде́ть на чемода́нах

naprázdno: sedět naprázdno nečinněсиде́ть без де́ла

Turek: sedět na Turkaсиде́ть по-туре́цки

v, ve: Leží mu v hlavě kdo/co.У него́ сиди́т в голове́ кто/что., Он де́ржит в голове́ кого/что.

basa: sedět v baseсиде́ть за решёткой

bobek: sedět na bobkuсиде́ть на ко́рточках

dieta: držet dietuсоблюда́ть дие́ту, сиде́ть на дие́те

dřep: sedět v dřepuсиде́ть на ко́рточках

hlídat: Dítě hlídá babička.С ребёнком сиди́т ба́бушка.

klidně: Seď klidně!Сиди́ споко́йно!

klín: sedět komu na klíněсиде́ть у кого на коле́нях

mlčet: Sedí a mlčí.Сиди́т и молчи́т.

nedutat: Sedí, ani nedutají.Сидя́т, да́же не пи́кнут.

pasovat: Sako pasuje jako ulité.Пиджа́к сиди́т как вли́тый.

počítač: sedět u počítačeсиде́ть за компью́тером

sedět: sedět nad úkolyсиде́ть за уро́ками

stín: sedět ve stínuсиде́ть в теньке́

ulitý: Šaty padnou jako ulité.Пла́тье сиди́т как вли́тое.

vězení: být ve vězeníсиде́ть/находи́ться в заключе́нии

ležet: Už dlouho mi leží v žaludku.Давно́ он у меня́ в печёнках сиди́т.

pec: sedět za pecíлежа́ть (до́ма) на печи́, сиде́ть до́ма

podpora: být na podpořeсиде́ть на посо́бии по безрабо́тице

potud: Mám toho až potud dost, po krk.С меня́ хва́тит., У меня́ вот где сиди́т.

prach: sedět na sudu s prachemсиде́ть на бо́чке с по́рохом

sucho: Jsme na suchu. bez penězМы сиди́м на мели́.

založený: přen. sedět se založenýma rukamaсиде́ть сложа́ ру́ки

žaludek: kdo/co leží komu v žaludkuкто/что у кого в печёнках сиди́т

židle: sedět na dvou židlíchсиде́ть ме́жду двух сту́льев

бо́чка: sedět na sudu střelného prachu, být v nebezpečné situaciсиде́ть на порохово́й бо́чке