Hlavní obsah

sedět

Nedokonavé sloveso

  1. (na židli ap.) сиде́тьsedět nad úkolyсиде́ть за уро́камиsedět na nočníkuсиде́ть на горшке́nečinně sedětсиде́ть без де́ла
  2. hovor.(déle se zdržovat) сиде́тьhovor.(doma ap.) выси́живатьhovor.(u nemocného) дежу́ритьCo sedíš pořád doma?Что ты до́ма выси́живаешь?sedět nad knížkamiкорпе́ть над уче́бникамиsedět u pivaсиде́ть за пи́вом
  3. hovor.(spočívat) сиде́ть
  4. (na vejcích) сиде́ть, выси́живать птенцо́в
  5. ob.(ve vězení) сиде́ть, находи́ться в заключе́нииsedět za vražduсиде́ть в тюрьме́ за уби́йство
  6. hovor.(vyhovovat) удовлетворя́ть, подходи́тьTi lidé mi nesedí.Э́ти лю́ди мне не подхо́дят.
  7. hovor.(být výstižný) подходи́ть, соотве́тствовать

Vyskytuje se v

naprázdno: sedět naprázdno nečinněсиде́ть без де́ла

Turek: sedět na Turkaсиде́ть по-туре́цки

basa: sedět v baseсиде́ть за решёткой

bobek: sedět na bobkuсиде́ть на ко́рточках

dřep: sedět v dřepuсиде́ть на ко́рточках

klidně: Seď klidně!Сиди́ споко́йно!

klín: sedět komu na klíněсиде́ть у кого на коле́нях

mlčet: Sedí a mlčí.Сиди́т и молчи́т.

nedutat: Sedí, ani nedutají.Сидя́т, да́же не пи́кнут.

počítač: sedět u počítačeсиде́ть за компью́тером

stín: sedět ve stínuсиде́ть в теньке́

pec: sedět za pecíлежа́ть (до́ма) на печи́, сиде́ть до́ма

prach: sedět na sudu s prachemсиде́ть на бо́чке с по́рохом

teplo: sedět (si) v tepleго́ря не знать, жить как у Христа́ за па́зухой

založený: přen. sedět se založenýma rukamaсиде́ть сложа́ ру́ки

židle: sedět na dvou židlíchсиде́ть ме́жду двух сту́льев

мы́шка: Sedí jako myška. Как мы́шка сиди́т.

за: sedět u stoluсиде́ть за столо́м

коле́но: sedět komu na klíněсиде́ть у кого на коле́нях

па́рта: sedět v lavici s kýmсиде́ть за па́ртой с кем

рост: co nesedí, nemá správnou velikostчто не по ро́сту

сиде́ть: nečinně sedět, zaháletсиде́ть без де́ла

за́яц: Nemůžeš sedět na dvou židlích (zároveň).За двумя́ за́йцами пого́нишься ни одного́ не пойма́ешь.

стул: sedět na dvou židlíchсиде́ть ме́жду двух сту́льев

sedět: sedět nad úkolyсиде́ть за уро́ками