Hlavní obsah

рост

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у; роста́, -о́в

  1. růst organismu ap.
  2. růst výroby ap., rozmach, rozvoj průmyslu ap.
  3. (ná)růst, zesílení aktivity ap., zvyšování
  4. výška (postavy), velikost, rozměrКако́го ты ро́ста?Kolik měříš?, Jak jsi vysoký?высо́кий/ни́зкий/сре́дний ростvysoká/malá/střední postavaчто не по ро́стуco nesedí, nemá správnou velikostМы с ним одного́ ро́ста.Jsme stejně vysocí/velcí.

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у; роста́, -о́в

  1. во весь рост vzpřímeně, zpříma

Vyskytuje se v

боле́знь: přen. bolesti růstu, dětské nemociболе́зни ро́ста

высо́кий: vysoký člověkчелове́к высо́кого ро́ста

ни́зкий: Je malý., Je malé postavy.Он ни́зкого ро́ста.

растяну́ться: svalit se, jak dlouhý tak širokýрастяну́ться во весь рост

faktor: růstový faktorфа́ктор ро́ста

index: ekon. index růstuпоказа́тель ро́ста

růstový: růstový potenciálпотенциа́л ро́ста

tělesný: tělesná výška/váhaрост/вес те́ла

vegetativní: bot. vegetativní růstвегетати́вный рост

drobný: člověk drobné postavyчелове́к небольшо́го ро́ста

kariérní: kariérní růstкарье́рный рост

měřit: Kolik měříš?Како́го ты ро́ста?

nezaměstnanost: růst nezaměstnanostiрост безрабо́тицы

populační: populační explozeдемографи́ческий взрыв, бу́рный рост населе́ния

prudký: prudký růstбы́стрый рост

růst: hospodářský růstэкономи́ческий рост

stejně: Jsou stejně vysocí/staří.Они́ одина́кового ро́ста/во́зраста.

středně: středně vysokýсре́днего ро́ста

velký: Jak jsi velký? vysokýКакого́ ты ро́ста?

vysoký: Jak jsi vysoký?Како́го ты ро́ста?

vzrůst: vysoký/malý/střední vzrůstвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

dlouhý: Natáhl se jak dlouhý tak široký.Он растяну́лся во весь рост.

jak: Natáhl se jak široký, tak dlouhý.Он растяну́лся во весь рост.

рост: Kolik měříš?, Jak jsi vysoký?Како́го ты ро́ста?