Hlavní obsah

stejně, stejno

Vyskytuje se v

stejný: na vlas stejnýточь-в-то́чь, то́чно тако́й же

způsob: stejným způsobemтаки́м же о́бразом

díl: dělit na stejné dílyдели́ть на ра́вные до́ли

chodit: Chodili jsme do stejné třídy.Мы учи́лись в одно́м кла́ссе.

jakýkoli: Ať je jakýkoli, stejně ho mám ráda.Како́в бы он ни́ был, всё равно́ его́ люблю́.

mlít: Mele pořád to stejné.Он долби́т одно́ и то же.

starý: Jsou stejně staří.Они́ одного́ во́зраста/одни́х лет.

úroveň: být na stejné úrovni s čímстоя́ть на одно́м у́ровне, идти́ в у́ровень с чем

metr: přen. měřit (všem) stejným metremстричь под одну́ гребёнку, ме́рить всех одно́й ме́ркой

mince: oplácet komu stejnou mincíплати́ть кому той же моне́той

navlas: Jsou navlas stejní.Они́ как две ка́пли воды́.

těsto: Jsou ze stejného těsta.Они́ из одного́ те́ста (сде́ланы).

vlas: na vlas stejněточь-в-то́чь

ра́вный: на ра́вных усло́вияхza stejných podmínek

разли́чие: без разли́чияbez rozdílu, stejně

же: тако́й жеstejný, ten samý

рост: Мы с ним одного́ ро́ста.Jsme stejně vysocí/velcí.

ме́рка: ме́рить всех одно́й ме́ркойměřit všem stejným metrem

помёт: Они́ одного́ помёта.Jsou ze stejného těsta.