Hlavní obsah

stejný

Vyskytuje se v

způsob: таки́м же о́бразомstejným způsobem

díl: дели́ть на ра́вные до́лиdělit na stejné díly

chodit: Мы учи́лись в одно́м кла́ссе.Chodili jsme do stejné třídy.

mlít: Он долби́т одно́ и то же.Mele pořád to stejné.

úroveň: стоя́ть на одно́м у́ровне, идти́ в у́ровень с чемbýt na stejné úrovni s čím

metr: стричь под одну́ гребёнку, ме́рить всех одно́й ме́ркойpřen. měřit (všem) stejným metrem

mince: плати́ть кому той же моне́тойoplácet komu stejnou mincí

navlas: Они́ как две ка́пли воды́.Jsou navlas stejní.

těsto: Они́ из одного́ те́ста (сде́ланы).Jsou ze stejného těsta.

ра́вный: на ра́вных усло́вияхza stejných podmínek

же: тако́й жеstejný, ten samý

ме́рка: ме́рить всех одно́й ме́ркойměřit všem stejným metrem

помёт: Они́ одного́ помёта.Jsou ze stejného těsta.

stejný: точь-в-то́чь, то́чно тако́й жеna vlas stejný